PDA

View Full Version : Chân thành - sự khôn ngoan cao cấplittlewave
01-08-2008, 09:42 PM
Chân thành - sự khôn ngoan cao cấp

http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=3176


Ui, NVN bị lit lấn bài mờ còn cám ơn hả, phải mắng cho lit một trận mới bít tội chớ! Nam mô xin đại xá nha!
(http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=3176)