PDA

View Full Version : Sứ điệp NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 BẰNG TRẮC NGHIỆMhungvinhson
29-07-2011, 08:48 PM
Sứ điệp NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 BẰNG TRẮC NGHIỆM


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/imagecache/main_img/nthung11/BĐ%207.jpg (http://gpbanmethuot.vn/content/s%E1%BB%A9-%C4%91i%E1%BB%87p-ng%C3%A0y-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-tr%E1%BA%BB-2011-b%E1%BA%B1ng-tr%E1%BA%AFc-nghi%E1%BB%87m-ph%E1%BA%A7n-1)01. Ai đã thiết lập Ngày Quốc Tế Giới Trẻ?
a. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I
b. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II
c. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

02. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đầu tiên diễn ra năm nào?
a. 1985
b. 1986
c. 1987
d. 1988

03. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đầu tiên cử hành bên ngoài Rôma vào Chúa Nhật Lễ Lá tại đâu?
a. Sydney
b. Madrid
c. Buenos Aires
d. Cologne

04. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2011 được tổ chức tại thành phố nào?
a. Madrid
b. Rôma
c. Sydney
d. Cologne

05. Chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2011 là gì?
b. Bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. (Côlôsê 2,7).
b. "Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau." (Ga 13,34)
c. "Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giudê, Samari và cho đến tận cùng trái đất." (Cv 1,8).
d. "Ðức Ki-tô là Ðấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em." (1 Phero 3,15).

06. Chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2011 được trích từ thư của ai?
a. Thánh Gioan
b. Thánh Giacôbê
c. Thánh Phaolô
d. Thánh Phêrô

07. Chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2011 được trích từ thư nào của thánh Phaolô?
a. Thư Côlôxê
b. Thư Rôma
c. Thư Côrinthô
d. Thư Êphêxô

08. Câu chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đầu tiên được tổ chức tại giáo phận Rôma là gì?
a. "Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa giữa chúng ta." (1 Gioan4,16).
b. "Ðức Ki-tô là Ðấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em." (1 Phêrô 3,15).
c. “Thầy là thân cây nho, anh em là cành nho”. (Gioan 15,5)
d. "Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau." (Ga 13,34)

09. “Con tim của chúng ta không được nghỉ yên bao lâu nó không được an nghỉ trong Chúa”. Đây là lời của thánh nào?
a. Thánh Gioan
b. Thánh Augustinô
c. Thánh Phaolô
d. Thánh Giêrôminô

10. Theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gởi các bạn trẻ nhân dịp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI, ước muốn 1 cuộc sống cao cả hơn là 1 dấu hiệu cho thấy sự kiện gì?
a. Chúa đã sáng tạo chúng ta, chúng ta mang “dấu vết” Ngài.
b. Con người đã trưởng thành.
c. Con người làm chủ chính mình.
d. Con người đã loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi xã hội.

11. “Thụ tạo không có Đấng Tạo Hóa thì sẽ tàn lụi”. Câu này được trích từ đâu?
a. Hiến chế Gaudium et Spes (N. 36)
b. Thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II)
c. Thông điệp Thiên Chúa Là Tình Yêu (Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI)
d. Thông điệp Bác Ái Trong Sự Thật (Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI)

12. Tất cả các giá trị làm nền tảng cho xã hội như: cảm thức về phẩm giá con người, tình liên đới, lao công và gia đình, … được xuất phát từ đâu?
a. Văn minh Châu Âu
b. Tin Mừng
c. Sự phát triển xã hội.
d. Sự nhận thức của con người.

13. Theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gởi các bạn trẻ nhân dịp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy tăng cường điều gì với Thiên Chúa, là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta?
a. Sự phó thác
b. Lòng yêu mến
c. Sự hiểu biết
d. Con đường đức tin

14. Trong xã hội ngày nay, chủ thuyết gì cho rằng tất cả đều có giá trị như nhau và chẳng có sự thật hoặc điểm tham chiếu tuyệt đối nào cả, chủ thuyết này không tạo ra tự do đích thực, nhưng gây ra sự bất ổn, thất vọng, thái độ xu thời theo mốt thời trang hiện tại?
a. Chủ thuyết duy lý trí
b. Chủ thuyết bất khả tri
c. Chủ thuyết hiện sinh
d. Chủ thuyết duy tương đối

15. Trong câu chủ đề của ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI, từ gì gợi lên hình ảnh 1 cây và gốc rễ nuôi dưỡng cây ?
a. Bén rễ
b. Hoa trái
c. Chăm bón
c. Vun tưới

16. Trong câu chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI, từ gì nói đến sự tăng trưởng sức mạnh thể lý hoặc tinh thần?
a. Được vươn lên
b. Được lớn lên
c. Được củng cố
d. Được vững chắc

17. Theo ý Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, “bén rễ”, “được xây dựng”, “được củng cố”, về phương diện văn phạm, nguyên bản Hy lạp ở đây nói về thể thụ động: điều này có nghĩa là ai đưa ra sáng kiến làm bén rễ, xây dựng và củng cố các tín hữu?
a. Chúa Kitô
b. Chúa Thánh Thần
c. Các Tông Đồ
d. Giáo Hội

18. “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA, và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái.” Đây là lời của ngôn sứ nào?
a. Ngôn sứ Giêrêmia
b. Ngôn sứ Malakhi
c. Ngôn sứ Êdêkien
d. Ngôn sứ Isaia

19. Theo ý Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, đức tin Kitô không chỉ hệ tại tin nhận các chân lý, nhưng trước tiên là 1 quan hệ bản thân với Chúa Giêsu Kitô. Chính cuộc gặp gỡ với ai mang lại cho cuộc sống chúng ta 1 năng động mới?
a. Con Thiên Chúa
b. Chúa Thánh Thần
c. Mọi người
d. Các bạn trẻ

20. Trong lịch sử thánh, ai là người đầu tiên đã xây dựng cuộc sống của mình trên Lời Chúa?
a. Ông Ađam
b. Tổ phụ Ápraham
c. Tổ phụ Giacóp
d. Ông Môsê

21. “Ápraham đã tin Thiên Chúa, và điều này làm cho ông được coi là công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa ”. Đây là lời của ai?
a. Thánh Giacôbê
b. Thánh Phaolô
c. Thánh Phêrô
d. Thánh Gioan

22. Được xây dựng trên Chúa Kitô, nghĩa là đáp lại 1 cách cụ thể tiếng gọi của Thiên Chúa, bằng cách nào?
a. Đặt niềm tín thác của chúng ta nơi Ngài và mang Lời Ngài ra thực hành.
b. Cầu nguyện liên lỉ.
c. Học biết lắng nghe Lời Chúa.
d. Sống đức ái với mọi người.

23. Khi dùng hình ảnh xây dựng căn nhà, Chúa Giêsu nói: “Hễ ai đến với Thầy thì hãy nghe lời Thầy và mang ra thực hành, Thầy sẽ chỉ cho các con biết họ sẽ giống ai. Họ giống 1 người xây nhà, họ ... ... ... đặt nền móng trên đá. Nước lụt tràn tới, dòng sông ùa vào căn nhà ấy, nhưng nó không thể làm nhà rung chuyển vì nhà đã được xây dựng vững chắc.”
a. Kè tường
b. Đắp bờ
c. Đào sâu
d. Xây đê bao xung quanh

24. Trong sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI kêu gọi mỗi ngày các bạn hãy cố gắng theo Lời Chúa Kitô. Hãy lắng nghe Ngài như ... ... ... mà các bạn có thể chia sẻ con đường cuộc sống.
a. Người bạn chân thành
b. Người thầy duy nhất
c. Người cha yêu thương
d. Người anh tuyệt vời

25. Theo sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI, chỉ có điều gì mới chỉ cho chúng ta con đường đích thực?
a. Đức tin
b. Ánh sáng
c. Lời Chúa
d. Giáo Hội

26. Theo sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI, bối cảnh văn hóa của chúng ta ngày nay cũng có nhiều điều tương tự với bối cảnh của dân thành Côlôsê hồi đó. Có 1 xu hướng duy đời mạnh mẽ muốn loại bỏ ai ra khỏi cuộc sống con người và xã hội?
a. Thiên Chúa
b. Đấng Cứu Thế
c. Đức Kitô
d. Giáo Hội

27. Một thế giới không có Thiên Chúa gọi là gì?
a. Một hỏa ngục
b. Một vùng trũng tội lỗi
c. Một thế giới đầy tăm tối
d. Một thiên đường tự do

28. Một thế giới không có Thiên Chúa là 1 hỏa ngục, trong đó trỗi vượt những gì?
a. Chia rẽ trong các gia đình
b. Ích kỷ
c. Oán thù giữa cá nhân và dân tộc
d. Thiếu tình thương, niềm vui và hy vọng
e. Chỉ có a, b và c đúng
f. Cả a, b, c và d đúng

29. Nơi nào con người và các dân tộc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, thờ phượng Chúa trong chân lý và lắng nghe tiếng Ngài, trong đó mỗi người được điều gì?
a. Tôn trọng trong phẩm giá.
b. Tình hiệp thông tăng trưởng.
c. Vật chất đầy đủ.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.

30. Trước những anh chị em bị ô nhiễm vì những ý tưởng xa lạ với Tin Mừng, Thánh Phaolô đã nhắc nhở họ về điều gì?
a. Sức mạnh của Chúa Kitô chịu chết và sống lại
b. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần
c. Sự hiện hữu của Giáo Hội
d. Những hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thế giới.31. Thánh giá thường làm cho chúng ta sợ hãi, và Thánh giá có vẻ là phủ nhận sự sống. Thực tế ngược lại, Thánh giá là gì của Thiên Chúa đối với loài người?
a. Là biểu hiện tột cùng tình thương của Thiên Chúa
b. Là sự “ưng thuận”
c. Là nguồn mạch sự sống
d. Cả a, b và c đều đúng

32. “Nếu tôi không thấy dấu đanh trên bàn tay của Ngài, nếu tôi không xỏ ngón tay tôi trong lỗ đanh ở tay Ngài thì tôi không tin”. Đây là lời của thánh tông đồ nào?
a. Tông đồ Phêrô
b. Tông đồ Tôma
c. Tông đồ Tađêô
d. Tông đồ Simon

33. Trình thuật Đức Giêsu phục sinh hiện ra với tông đồ Tôma do thánh sử nào ghi lại?
a. Thánh Mátthêu
b. Thánh Máccô
c. Thánh Luca
d. Thánh Gioan
34. Lời Đức Giêsu nói với tông đồ Tôma: “Hãy đặt tay con vào đây, đây là đôi bàn tay của Thầy, hãy đưa tay con ra, đặt vào cạnh sườn Thầy và đừng cứng lòng, … ... ... ”. (Ga 20, 26-27)
a. Nhưng hãy tin
b. Vì Thầy đã sống lại
c. Vì chính là Thầy đây
d. Vì Thầy đã phục sinh

35. Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ, hãy học “nhìn thấy”, “gặp gỡ” Chúa Giêsu trong bí tích gì, tại đó, Ngài hiện diện và gần gũi đến độ trở nên lương thực cho hành trình của chúng ta?
a. Thánh Thể
b. Thêm Sức
c. Thống Hối
d. Rửa Tội

36. Trong bí tích gì Chúa Giêsu biểu lộ lòng từ bi của Ngài bằng cách ban ơn tha thứ?
a. Thánh Thể
b. Xức dầu bệnh nhân
c. Thống hối
d. Rửa tội

37. Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy biết Chúa qua việc đọc Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công giáo và các sách gì nữa?
a. Sách Tin Mừng
b. Các tác phẩm của thánh Phaolô
c. Các tác phẩm của các Công đồng
d. Các tác phẩm của các Giáo phụ

38. Theo Đức Thánh Cha, niềm tin trước tiên là 1 sự gắn bó bản thân của con người với ai?
a. Thiên Chúa
b. Đức Kitô
c. Chúa Thánh Thần
d. Giáo Hội

39. “Vì con thấy Thầy nên con tin, phúc cho những ai … ... ... “. (Ga 20,28)
a. Đã tin Thầy.
b. Không thấy mà tin.
c. Đã xem thấy Thầy.
d. Được Chúa Cha mời gọi.

40. Nhờ bí tích gì, chúng ta trở nên phần tử của 1 đại gia đình ?
a. Rửa Tội
b. Thánh Thể
c. Thêm Sức
d. Truyền Chức thánh

41. “Mỗi tín hữu như 1 mắt xích trong 1 sợi dây dài gồm các tín hữu. Tôi không thể tin mà không được nâng đỡ bằng đức tin của người khác, và nhờ đức tin của tôi, tôi góp phần nâng đỡ đức tin của tha nhân”. Câu này được trích ra từ sách nào?
a. Sách giáo lý của Giáo Hội công giáo.
b. Hiến chế Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay.
c. Tông huấn Người Kitô Hữu Giáo Dân.
d. Sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân.

42. Trong lịch sử Giáo Hội, các thánh và các vị tử đạo đã kín múc dưới chân Thánh Giá vinh hiển của Chúa Kitô điều gì để trung thành với Thiên Chúa đến độ hiến dâng mạng sống mình?
a. Sự phó thác
b. Tình yêu
c. Sức mạnh
d. Lòng mến

43. Trong đức tin, các thánh đã tìm được sức mạnh để chiến thắng những gì của mình và vượt qua mọi nghịch cảnh?
a. Cám dỗ
b. Khó khắn
c. Yếu đuối
d. Vất vả

44. Thánh Gioan tông đồ nói: “Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là … … ... “. (1 Ga 5, 5)
a. Con Thiên Chúa
b. Đấng Cứu Thế
c. Ngôi Lời Thiên Chúa
d. Đấng mang lại sự sống cho con người

45. Đức bác ái nảy sinh từ đâu dẫn đưa người kitô hữu đến 1 chứng tá rất cụ thể, những hành động và lời nói: Chúa Kitô không phải chỉ là 1 thiện ích cho chính chúng ta, Ngài là thiện ích quý giá nhất mà chúng ta có thể chia sẻ với người khác?
a. Sự vâng phục
b. Đức tin
c. Lòng mến
d. Lòng can đảm

46. Trong thời đại toàn cầu hóa này, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy trở thành chứng nhân về điều gì trong toàn thế giới mà nhiều người mong muốn đón nhận?
a. Niềm hy vọng Kitô.
b. Sự dấn thân không mệt mỏi.
c. Lòng quảng đại vô vị lợi.
d. Sự phục sinh của Đức Kitô.

47. Người chị của ông là Ladarô chết 4 ngày được Đức Giêsu làm cho sống lại tên là gì? (Ga 11,1-40)
a. Bà Gioanna
b. Bà Mácta
c. Bà Tama
d. Bà Susanna

48. “Nếu con tin, con sẽ thấy vinh quang Thiên Chúa”. Đây là lời Đức Giêsu nói với ai? (Ga 11,1-40)
a. Bà Mácta
b. Bà Maria Mácdala
c. Ông Tôma
d. Ông Phêrô

49. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói với các bạn trẻ, nếu các con tin, nếu các con biết sống và làm chứng về niềm tin của các con mỗi ngày, các con sẽ trở thành gì để giúp những người trẻ khác tìm lại được như các con ý nghĩa và niềm vui sống nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô?
a. Niềm an ủi.
b. Những chứng nhân.
c. Những dụng cụ.
d. Những con đường.

50. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy đến tham dự Ngày Quốc Trẻ Giới Trẻ tại Madrid. Tại đó, ngài đích thân chờ đợi mỗi người, chính Chúa Kitô muốn củng cố các bạn trong đức tin của ai?
a. Các Tông đồ.
b. Giáo Hội.
c. Các Thánh Tử Đạo.
d. Các Thánh Nam Nữ.

51. Sự lựa chọn tin nơi Chúa Kitô và theo Ngài không bao giờ là điều dễ dàng. Nó luôn bị cản trở vì những bất trung của chúng ta và vì bao tiếng nói đang chỉ dẫn những con đường dễ dàng hơn. Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ đừng để mình nản chí, hãy tìm kiếm sự nâng đỡ của ai?
a. Chúa Kitô.
b. Cộng đoàn Kitô.
c. Giáo Hội.
d. Chỉ b và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.

52. Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn hãy đến tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ở Madrid, chất lượng cuộc gặp gỡ này phần lớn tùy thuộc vào điều gì?
a. Sự chuẩn bị tinh thần.
b. Kinh nguyện.
c. Cùng nhau lắng nghe Lời Chúa.
d. Nâng đỡ nhau.
e. Chỉ a, b và c đúng.
f. Cả a, b, c và d đúng.

53. Theo Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Giáo Hội cần gì nơi các bạn.
a. Đức bác ái sáng tạo.
b. Đức tin sinh động.
c. Đức cậy trông năng động.
d. Cả a, b và c đúng.

54. Theo ý Đức Thánh Cha, những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là gì, không những cho các bạn mà còn cho toàn thể Dân Chúa nữa?
a. 1 ân phúc
b. 1 dịp gặp gỡ
c. Cơ hội thận lợi
d. Đà tiến

55. Đức Thánh Cha đã xin ai tháp tùng hành trình chuẩn bị này và chuyển cầu cho mỗi người trong các bạn, để trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tới đây, các bạn có thể tăng trưởng trong đức tin và đức mến?
a. Mẹ Maria
b. Đức Giêsu
c. Chúa Thánh Thần
d. Thánh Cả Giuse

NGUYỄN THÁI HÙNG(http://gpbanmethuot.vn/content/h%E1%BB%8Dc-h%E1%BB%8Fi-s%E1%BB%A9-%C4%91i%E1%BB%87p-ng%C3%A0y-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-tr%E1%BA%BB-xxvi-n%C4%83m-2011-b%E1%BA%B1ng-%C3%B4-ch%E1%BB%AF-01)
http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/HOA%207_0.jpg
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
LỜI GIẢI

Sứ điệp
NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 201101. b. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II
02. b. 1986
03. c. Buenos Aires
04. a. Madrid
05. b. Bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. (Côlôsê 2,7).
06. c. Thánh Phaolô
07. a. Thư Côlôxê
08. b. "Ðức Ki-tô là Ðấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em." (1 Phêrô 3,15).
09. b. Thánh Augustinô
10. a. Chúa đã sáng tạo chúng ta, chúng ta mang “dấu vết” Ngài.
11. a. Hiến chế Gaudium et Spes (N. 36)
12. b. Tin Mừng
13. d. Con đường đức tin
14. d. Chủ thuyết duy tương đối
15. a. Bén rễ
16. c. Được củng cố
17. a. Chúa Kitô
18. a. Ngôn sứ Giêrêmia (Giêrêmia 17, 7-8)
19. a. Con Thiên Chúa
20. b. Tổ phụ Ápraham
21. a. Thánh Giacôbê (Gc2,23)
22. a. Đặt niềm tín thác của chúng ta nơi Ngài và mang Lời Ngài ra thực hành.
23. c. Đào sâu (Lc 6, 46-49)
24. a. Người bạn chân thành
25. c. Lời Chúa
26. a. Thiên Chúa
27. a. Một hỏa ngục
28. f. Cả a, b, c và d đúng
29. d. Chỉ có a và b đúng.
30. a. Sức mạnh của Chúa Kitô chịu chết và sống lại
31. b. Là sự “ưng thuận”
32. b. Tông đồ Tôma
33. d. Thánh Gioan (ga 20, 26-27)
34. a. Nhưng hãy tin (Ga 20, 26-27)
35. a. Thánh Thể
36. c. Thống hối
37. a. Sách Tin Mừng
38. a. Thiên Chúa
39. b. Không thấy mà tin. (Ga 20,28)
40. a. Rửa Tội
41. a. Sách giáo lý của Giáo Hội công giáo (n. 166).
42. c. Sức mạnh
43. c. Yếu đuối
44. a. Con Thiên Chúa (1 Ga 5, 5)
45. b. Đức tin
46. a. Niềm hy vọng Kitô.
47. b. Bà Mácta (Ga 11,1-40)
48. a. Bà Mácta (Ga 11,1-40)
49. c. Những dụng cụ.
50. b. Giáo Hội.
51. d. Chỉ b và c đúng.
52. f. Cả a, b, c và d đúng.
53. d. Cả a, b và c đúng.
54. a. 1 ân phúc
55. a. Mẹ MariaGB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Yêu mến
29-07-2011, 09:01 PM
Sứ điệp độc đáo !
:1: