PDA

View Full Version : Mừng lễ Thánh Matta-gx Thuận Phátc0p3d4ng1u
30-07-2011, 10:13 PM
Chiều thứ sáu 29-7-2011 vào lúc 17 giờ 20 Giáo xứ Thuận Phát long trọng cữ hành Thánh Lễ Kính Nhớ Thánh nữ Matta, bổn mạng Ban sạch đẹp giáo xứ Thuận Phát.
Cha Chánh xứ xông hương ảnh Thánh Nữ Matta sau đó cùng cộng đoàn Cung kính Rước ảnh Thánh Nữ chung quanh nhà thờ, và cùng hiệp ý với các thành viên trong ban sạch đẹp lần chuỗi Mân Côi trong khi Rước.
Trong tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa đã Ban nhiều Hồng Ân xuống trên các thành viên ban sạch đẹp trong năm qua, ban sạch đẹp đã tổ chức nghi thức Dâng Lễ Vật, với tấm lòng yêu mến Thiên Chúa và kính nhớ Thánh Nữ Matta bổn mạng của ban.
Cuối Lễ Cha Chánh xứ đã thay mặt công đoàn giáo xứ nói lời cám ơn đến các thành viên trong năm qua đã âm thầm làm việc tuy nhỏ nhưng thật sự cần thiết, giúp công đoàn có được nơi thờ phượng Thiên Chúa xứng đáng, và cũng nhờ không gian sạch đẹp giúp cho mọi người có điều kiện gần gũi Thiên Chúa hơn. Cha Chánh xứ cũng chúc mừng các bà, các cô và những ai đã chọn Thánh Matta làm bổn mạng.
Sau Lễ ban sạch đẹp đã chụp hình lưu niệm với Cha Chánh xứ. Các thành viên chụp hình tại Tòa Thánh Matta kỷ niệm ngày bổn mạng.
Sau Thánh Lễ ban sạch đẹp đã mời Cha Chánh xứ, đại diện HĐMVGX cùng dùng tiệc mừng.
Ca đoàn Đức Mẹ hát Lễ.
http://cC0.upanh.com/25.786.32958239.VVf0/dsc02631.jpg
http://cC3.upanh.com/25.786.32958242.DrM0/dsc02632.jpg
http://cC8.upanh.com/25.786.32958247.4vt0/dsc02635.jpg
http://cC3.upanh.com/25.786.32958252.j6X0/dsc02637.jpg
http://cC5.upanh.com/25.786.32958254.8UU0/dsc02638.jpg
http://cC7.upanh.com/25.786.32958256.b5i0/dsc02640.jpg
http://cC9.upanh.com/25.787.32958258.FUy0/dsc02641.jpg
http://cC1.upanh.com/25.787.32958260.cbQ0/dsc02642.jpg
http://cC3.upanh.com/25.787.32958262.grS0/dsc02643.jpg
http://cC6.upanh.com/25.787.32958265.lxg0/dsc02644.jpg
http://cC7.upanh.com/25.787.32958266.oUC0/dsc02649.jpg


Thuanphat's blog

c0p3d4ng1u
30-07-2011, 10:16 PM
http://cC2.upanh.com/25.787.32958371.3HJ0/dsc02651.jpg
http://cC4.upanh.com/25.787.32958373.mlt0/dsc02652.jpg
http://cC5.upanh.com/25.787.32958374.q650/dsc02653.jpg
http://cC9.upanh.com/25.787.32958378.VcU0/dsc02656.jpg
http://cC3.upanh.com/25.787.32958382.TWk0/dsc02657.jpg
http://cC4.upanh.com/25.787.32958383.Rv40/dsc02658.jpg
http://cC6.upanh.com/25.787.32958385.5lE0/dsc02659.jpg
http://cC8.upanh.com/25.787.32958387.XAw0/dsc02660.jpg
http://cC0.upanh.com/25.787.32958389.1s0/dsc02662.jpg
http://cC1.upanh.com/25.787.32958390.UD90/dsc02663.jpg
http://cC4.upanh.com/25.787.32958393.XHN0/dsc02665.jpg
http://cC6.upanh.com/25.787.32958395.H890/dsc02669.jpg
http://cC0.upanh.com/25.787.32958399.lm00/dsc02670.jpg
http://cC1.upanh.com/25.787.32958440.17t0/dsc02671.jpg
http://cC2.upanh.com/25.787.32958441.u9W0/dsc02672.jpg
http://cC3.upanh.com/25.787.32958442.3I10/dsc02673.jpg
http://cC8.upanh.com/25.787.32958447.B8z0/dsc02679.jpg
http://cC1.upanh.com/25.787.32958450.AJ90/dsc02680.jpg
http://cC6.upanh.com/25.787.32958455.t0Z0/dsc02681.jpg
http://cC7.upanh.com/25.787.32958456.eq40/dsc02682.jpg


Thuanphat's blog

c0p3d4ng1u
30-07-2011, 10:18 PM
http://cC8.upanh.com/25.787.32958527.CjW0/dsc02683.jpg
http://cC1.upanh.com/25.787.32958530.1ur0/dsc02695.jpg
http://cC4.upanh.com/25.787.32958533.bA0/dsc02698.jpg
http://cC6.upanh.com/25.787.32958535.AE90/dsc02700.jpg

Thuanphat's blog