PDA

View Full Version : Lễ Tuyên Hứa Huynh Đoàn Thánh Thể-gx Thuận Phátc0p3d4ng1u
31-07-2011, 06:01 PM
Sau gần hai năm tập sinh, tìm hiểu và học hỏi tinh thần “Sống Thánh Thể” theo gương Thánh tổ phụ Phê-rô Ju-li-a-no Ey-mard, dành cho hội viên Huynh đoàn Thánh Thể. Ngày 30 tháng 7 năm 2011, trong Thánh Lễ chiều, 42 hội viên đã trang trọng tuyên hứa, chính thức trở thành hội viên Huynh đoàn Thánh Thể, là phần tử trong “Đại Gia Đình Thánh Thể Hoàn Vũ”.
Chủ tế Thánh Lễ là cha Đaminh Trần Văn Dũng – SSS, Giám đốc Huynh Đoàn Thánh Thể Việt Nam, đã thẩm vấn, nhận lời tuyên hứa, và trao Huy Hiệu cho các hội viên trước sự hiện diện của cha chánh xứ Gioakim.
Đến tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện cho các hội viên, có sự hiện diện đông đảo quý Soeurs, quý Hội đồng Mục Vụ, và cộng đoàn giáo dân.
Sau Thánh Lễ, Cha Giám đốc cùng Cha chánh xứ trao Thủ bản và Vi bằng cho 42 hội viên vừa tuyên hứa, và cùng chụp hình lưu niệm với các hội viên.
Lễ Tuyên Hứa diễn ra trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm và tràn đầy Ơn Thánh.

Tạ ơn Chúa Giêsu Kitô đến muôn đời. A-men!


http://cC7.upanh.com/25.824.32996516.zC10/dsc02705.jpg
http://cC0.upanh.com/25.824.32996519.2uX0/dsc02706.jpg
http://cC3.upanh.com/25.824.32996522.Qfd0/dsc02707.jpg
http://cC7.upanh.com/25.824.32996526.hAV0/dsc02708.jpg
http://cC1.upanh.com/25.824.32996530.urY0/dsc02709.jpg
http://cC4.upanh.com/25.824.32996533.WWc0/dsc02710.jpg
http://cC7.upanh.com/25.824.32996536.cOV0/dsc02711.jpg
http://cC9.upanh.com/25.824.32996538.0uJ0/dsc02714.jpg
http://cC1.upanh.com/25.824.32996540.oFp0/dsc02716.jpg
http://cC4.upanh.com/25.824.32996543.qBt0/dsc02717.jpg
http://cC6.upanh.com/25.824.32996545.9e40/dsc02718.jpg
http://cC8.upanh.com/25.824.32996547.nSx0/dsc02719.jpg

Thuanphat's blog

c0p3d4ng1u
31-07-2011, 06:04 PM
http://cC9.upanh.com/25.824.32996768.vdk0/dsc02725.jpg
http://cC3.upanh.com/25.824.32996772.awN0/dsc02726.jpg
http://cC8.upanh.com/25.824.32996777.j5a0/dsc02728.jpg
http://cC1.upanh.com/25.824.32996780.i0C0/dsc02731.jpg
http://cC2.upanh.com/25.824.32996781.LGW0/dsc02733.jpg
http://cC4.upanh.com/25.824.32996783.VBG0/dsc02734.jpg
http://cC8.upanh.com/25.824.32996787.S7g0/dsc02736.jpg
http://cC0.upanh.com/25.824.32996789.iVh0/dsc02737.jpg
http://cC2.upanh.com/25.824.32996791.kd0/dsc02772.jpg
http://cC3.upanh.com/25.824.32996792.A5i0/dsc02773.jpg
http://cC5.upanh.com/25.824.32996794.Q4s0/dsc02774.jpg
http://cC0.upanh.com/25.824.32996799.nx80/dsc02779.jpg
http://cC2.upanh.com/25.824.32996801.Axm0/dsc02783.jpg
http://cC9.upanh.com/25.824.32996808.AQV0/dsc02785.jpg
http://cC0.upanh.com/25.824.32996809.qMv0/dsc02789.jpg
http://cC3.upanh.com/25.824.32996812.EI80/dsc02790.jpg

Thuanphat's blog

c0p3d4ng1u
31-07-2011, 06:08 PM
http://cC6.upanh.com/25.824.32996985.SYZ0/dsc02792.jpg
http://cC7.upanh.com/25.824.32996986.lMR0/dsc02799.jpg
http://cC8.upanh.com/25.824.32996987.7hr0/dsc02800.jpg
http://cC0.upanh.com/25.824.32996989.KTv0/dsc02809.jpg
http://cC5.upanh.com/25.824.32996994.vor0/dsc02810.jpg
http://cC7.upanh.com/25.824.32996996.6oU0/dsc02811.jpg
http://cC1.upanh.com/25.824.32997000.Pur0/dsc06287.jpg
http://cC4.upanh.com/25.824.32997003.7zU0/dsc06290.jpg
http://cC5.upanh.com/25.824.32997004.PEg0/dsc06304.jpg
http://cC6.upanh.com/25.824.32997005.Oh20/dsc06305.jpg
http://cC8.upanh.com/25.824.32997007.U2P0/dsc06306.jpg
http://cC9.upanh.com/25.824.32997008.Mcl0/dsc06308.jpg

Thuanphat's blog