PDA

View Full Version : Chúa nhật 18 Thường niên A (27/07/2011)vũng_nước
03-08-2011, 10:02 AM
Chúa nhật 18 Thường niên A
T4, 27/07/2011 - 09:27 by thanhphong
Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Chua%20Nhat%2018%20TN.jpg
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1107/CN%2018%20Thuong%20Nien%20A%2096%20SP.mp3
(Nguyễn Anh Tuấn thu âm)

Tin/Bài liên quan: Chúa nhật 18 Thường niên A (http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20110729/11820)