PDA

View Full Version : Giáo lý dự tòng - Tài liệu tham khảo (2)AugustineTuanBao
10-08-2011, 10:18 AM
TÌM HIỂU ÐỨC TIN CÔNG GIÁO


The Catholic Vision
Mark Link S.J.
LM. Trần Ðình Nhi, Chuyển Ngữ


( Tài liệu Giáo Lý Dự Tòng dành cho người lớn và người Công Giáo muốn tìm hiểu thêm về Giáo Lý Công Giáo)


Lời Giới Thiệu Của Dịch Giả


Từ mùa hè năm 1989, chúng tôi bắt đầu sinh hoạt với nhóm Linh Thao Hy Vọng tại Virginia, Hoa-kỳ.Qua những buổi chia sẻ Lời Chúa và cảm nghiệm sống đức tin, mọi người đều nhận thấy một nhu cầu cấp bách là cần phải cập nhật hóa kiến thức giáo lý. Anh chị em trong nhóm nhờ chúng tôi tìm kiếm một tài liệu giáo lý thích hợp cho họ và muốn chúng tôi chuyển sang Việt ngữ cho dễ hiểu hơn.Ðáp lời và với chút kinh nghiệm sinh hoạt trong Ban Giáo lý Việt Nam tại Hoa-kỳ, chúng tôi chọn bộ The Catholic Vision của cha Mark Link, S.J., một linh mục dòng Tên và chuyên môn về tu đức và giáo lý.
Khi chuyển ngữ, về các trích dẫn Kinh Thánh, đầu tiên chúng tôi đã sử dụng bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn, DCCT.Nhưng sau đó, chúng tôi đã cố gắng thay thế những trích dẫn trước đây bằng bản dịch mới của Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.Có thể còn những sơ sót, chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh lại sau này.
Về nội dung của tập Giáo lý, tất cả có 31 bài, chia làm 4 phần chính.

PHẦN THỨ I : Khái quát
Bài 1: Cuộc hành trình đức tin (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan1Bai1.htm)
Bài 2: Thánh Truyền và Kinh Thánh (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan1Bai2.htm)
Bài 3: Ðấng Tạo Dựng - Chúa Cha (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan1Bai3.htm)
Bài 4: Ðấng Cứu Chuộc - Chúa Con (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan1Bai4.htm)
Bài 5: Ðấng Thánh Hóa - Chúa Thánh Thần (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan1Bai5.htm)
Bài 6: Những mô thức về Hội Thánh (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan1Bai6.htm)
Bài 7: Phụng vụ và Năm Phụng vụ (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan1Bai7.htm)
Bài 8: Sự chết và Ngày tận thế (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan1Bai8.htm)
PHẦN THỨ II : Mặc khải
Bài 9: Câu truyện Tạo dựng (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan2Bai9.htm)
Bài 10: Câu truyện Hủy tạo (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan2Bai10.htm)
Bài 11: Câu truyện Tái tạo dựng (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan2Bai11.htm)
Bài 12: Ðức Giê-su giáng sinh (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan2Bai12.htm)
Bài 13: Ðức Giê-su chuẩn bị sứ vụ (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan2Bai13.htm)
Bài 14: Ðức Giê-su thi hành sứ vụ (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan2Bai14.htm)
Bài 15: Ðức Giê-su chết và phục sinh (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan2Bai15.htm)
Bài 16: Công Vụ Tông Ðồ (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan2Bai16.htm)
Bài 17: Các Thư và sách Khải Huyền (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan2Bai17.htm)
PHẦN THỨ III : Phụng tự
Bài 18: Bí tích (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan3Bai18.htm)
Bài 19: Bí tích Rửa tội (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan3Bai19.htm)
Bài 20: Bí tích Thêm sức (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan3Bai20.htm)
Bài 21: Phụng vụ Lời Chúa (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan3Bai21.htm)
Bài 22: Phụng vụ Thánh Thể (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan3Bai22.htm)
Bài 23: Bí tích Hòa giải (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan3Bai23.htm)
Bài 24: Bí tích Xức dầu Bệnh nhân (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan3Bai24.htm)
Bài 25: Bí tích Hôn phối (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan3Bai25.htm)
Bài 26: Bí tích Truyền chức thánh (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan3Bai26.htm)
PHẦN THỨ IV : Sống đức tin
Bài 27: Cầu nguyện cá nhân (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan4Bai27.htm)
Bài 28: Luân lý Ki-tô giáo (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan4Bai28.htm)
Bài 29: Quyết định luân lý (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan4Bai29.htm)
Bài 30: Gương mẫu:Ðức Ma-ri-a và Các Thánh (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan4Bai30.htm)
Bài 31: Tiếp tục cuộc hành trình. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/Phan4Bai31.htm)


Sau đây, chúng tôi xin ghi lại những lời giới thiệu của cha Mark Link về tập sách của ngài.

Cuốn phim The Heart Is a Lonely Hunter có một cảnh rất cảm động.Một cô bé đang nghe dĩa nhạc, với một người bạn bị điếc bên cạnh. Ðược một lúc, cô bé cố gắng diễn tả cho người bạn hiểu âm nhạc như thế nào.
Cô đứng trước mặt anh bạn để anh có thể đọc được những cử động của đôi môi cô. Cô làm cả những cử động thân thể và đôi tay nữa.
Nhưng sau một hồi, hai người bạn cùng bật cười và chịu thua không hiểu nhau được. Họ biết rằng cố gắng diễn tả âm nhạc cho một người điếc chẳng khác gì diễn tả mầu sắc cho một người mù.Gần như không thể được.
Cái nhìn đức tin Ki-tô giáo cũng giống như vậy. Cố gắng biểu lộ cái nhìn ấy bằng ngôn ngữ cũng tựa như diễn tả âm thanh hoặc mầu sắc.Lấy một ví dụ khác cho dễ hiểu, làm như vậy cũng tựa như cố nắm bắt ánh trăng vào lòng bàn tay hay như cố thu lấy tiếng chim hót đem tặng một người thân vậy.
Cái nhìn đức tin Ki-tô giáo không phải là một mớ những quy luật phải theo, nhưng là tinh thần người ta phải nắm giữ.Không phải là một bộ tín điều phải thuộc lòng, nhưng là một cuộc sống phải thể hiện.Không phải là một cuốn sách để đọc và nắm vững nội dung, nhưng là một con người để gặp gỡ và để yêu mến.
Sau ba mươi năm trong môi trường giáo lý, chúng tôi xác tín rằng một trong những hồng ân lớn lao nhất do Chúa Thánh Thần ban cho cộng đồng Ki-tô, đó là tái lập Nghi thức Dẫn nhập Ki-tô giáo dành cho người lớn (The Rite of Christian Initiation of Adults, hoặc gọi tắt là RCIA).Chúng tôi nhận thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong Nghi thức này đến nỗi không có một phương thức nào khác hơn có thể sánh được để truyền đạt đức tin.
Tập giáo lý ngắn gọn này, gồm những chương tách rời nhau, chính là do kinh nghiệm từ Nghi thức ấy mà thành hình.Các bài được chủ ý trình bày ngắn gọn, bởi chương trình giáo lý dự tòng là dành cho những người xuất thân từ những cộng đồng đức tin khác nhau và có những cảm nhận đức tin khác nhau.Cho nên ngắn gọn sẽ giúp người ta dễ chú tâm vào hình ảnh quan trọng nhất, chứ không làm cho hình ảnh ấy nhòe nhạt vì đi quá sâu vào những chi tiết và sắc thái tỉ mỉ.
Các chương (bài) được để rời giúp cho việc hướng dẫn và học hỏi được uyển chuyển tối đa, và đó là một yếu tố quan trọng của chương trình giáo lý dự tòng.Mỗi chương (bài) đứng riêng biệt.Do đó, nếu muốn người ta có thể phát cho học viên mỗi lần một bài.Quan trọng hơn nữa, các bài có thể đảo lộn thứ tự, làm sao cho hợp với tinh thần phụng vụ của các bài đọc Chúa Nhật.Ðồng thời thứ tự các bài vẫn có thể giúp các học viên tìm lại dễ dàng bài nào mình cần đến trong một tập bìa lưu trữ.
Vậy mục đích của tập giáo lý tân tòng The Catholic Vision (Nhìn theo đức tin Công Giáo) là để thông đạt "những điều cơ bản thuộc đức tin" qua một cái nhìn nhất quán về đức tin được nảy sinh từng bước một trong suốt chương trình của Nghi thức Dẫn nhập Ki-tô giáo dành cho người lớn.
Chúng tôi chủ trương để rời từng bài là để học viên có thể đọc theo tinh thần cầu nguyện, đánh dấu những chỗ quan trọng, trước khi họ đến mỗi lớp học của chương trình giáo lý dự tòng.
Tại lớp học, chúng tôi nhắm hai điều
1)giúp học viên nắm vững những điểm chính, và (2) chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin.
Ðể giúp giáo lý viên hướng dẫn học viên nắm được những điểm chính, một tập Hướng dẫn trình bày cái nhìn theo đức tin Công Giáo đã được soạn sẵn.Vai trò của giáo lý viên là làm "chứng nhân" hơn là "người dạy".Vai trò ấy đã được nói đến trong tập Hướng dẫn.
Ðể giúp cho việc "chia sẻ đức tin" hữu hiệu, có những câu hỏi gợi ý ớ đầu bài vàcuối bài.
Riêng tôi, xin hết lòng cám ơn và nhìn nhận những đóng góp của nhiều anh chị em cho tập giáo lý Nhìn theo đức tin Công Giáo, từ những thần học gia nổi tiếng cho đến những giáo lý viên khiêm tốn, tất cả đều có những đóng góp to lớn.Những vị này đều biết họ là ai.Chúa biết tất cả chúng ta đang phục vụ, và đó mới là điều đáng kể.

Phục Sinh 1989
Mark Link, S.J.


Nguồn : Sưu Tầm(Cách xem được các bài trong phụ lục. Mời anh chị Click vào các chủ đề ở các bài)