PDA

View Full Version : Giáo Xứ Thổ Hoàng long trọng mừng lễ tạ ơn vĩnh khấnhongbinh
12-08-2011, 12:09 PM
Giáo Xứ Thổ Hoàng long trọng mừng lễ tạ ơn vĩnh khấn
http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/imagecache/tinchinh/athu9/IMG_3921.jpg

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 11 tháng 08 năm 2011, tại nhà thờ Giáo xứ Thổ Hoàng đã long trọng tổ chức thánh Lễ tạ ơn Vĩnh khấn của nữ tu Marinô Giuse Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.

Thánh lễ tạ ơn sáng hôm nay do cha quản xứ Đa Minh Phạm Sỹ Hiện làm chủ tế và cha G.B. Nguyễn Kim Hướng SVD cùng đồng tế, Thánh Lễ đã tập trung khá đông tu sỹ nam nữ, giáo dân trong Giáo xứ cùng với bạn bè và những người anh em bà con phương xa về tham dự.

Nữ tu M. Giu Se đã được lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn vào lúc 8 giờ 30 thứ bảy ngày 06 tháng 08 năm 2011 tại nguyện đường Hội dòng Đa Minh Rosa Lima số 37/5B.KP1-P. Linh Xuân Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh, do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Giám mục phụ tá chủ sự.http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/IMG_3733.jpg


Trong bài chia sẻ cha chủ tế Đa Minh đã chúc mừng cho gia đình, cho nữ tu M. Giuse, cho Giáo xứ vì hồng ân bao la mà Chúa đã dành riêng cho nữ tu M.Giuse được vĩnh khấn theo linh đạo của hội dòng Đa Minh Rosa Lima, cha đã gởi gắm cuộc đời của Nữ tu M. Giuse cho người Mẹ vĩ đại, người là Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ nhân loại, Mẹ Giáo hội và là Mẹ của những người sống đời dâng hiến, xin Mẹ mãi mãi là mẫu gương sáng ngời cho nữ tu M.Giuse noi theo bằng đời sống khiêm hạ , phục vụ và mau mắn thực thi lời Chúa.
Kết thúc, ngài kêu mời giáo xứ hãy cầu nguyện và cổ vũ cho ơn gọi, hãy khuyến khích và cầu nguyện cho lớp trẻ trong Giáo xứ biết quảng đại dâng mình cho Chúa bằng đời sống dâng mình phục vụ Giáo hội và xã hội.


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/IMG_3907.jpg

http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/IMG_3909.jpg

http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/IMG_3911.jpg

http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/IMG_3922.jpgnguồn: http://gpbanmethuot.vn/content/gi%C3%A1o-x%E1%BB%A9-th%E1%BB%95-ho%C3%A0ng-long-tr%E1%BB%8Dng-m%E1%BB%ABng-l%E1%BB%85-t%E1%BA%A1-%C6%A1n-v%C4%A9nh-kh%E1%BA%A5n
Hồng Bính

hongbinh
12-08-2011, 09:10 PM
Một số hình ảnh ngày Vĩnh khấn
http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3756.jpghttp://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3755.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3712.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3713.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3714.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3715.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3716.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3717.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3718.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3719.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3722.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3725.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3726.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3728.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3730.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3731.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3732.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3736.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3738.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3743.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3746.jpg

hongbinh
13-08-2011, 01:16 PM
Một số hình ảnh lễ tạ ơn tại GX Thổ Hoàng


http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3757.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3903.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3906.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3907.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3910.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3912.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3913.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3914.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3915.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3919.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3920.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3921.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3922.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3923.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3927.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3933.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3936.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3937.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_3939.jpg