PDA

View Full Version : Chúa nhật 20 Thường niên A (Gm. Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
13-08-2011, 11:31 AM
Chúa nhật 20 Thường niên A
T6, 12/08/2011 - 11:10 by vannam
Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Chua%20Nhat%2020%20Thuong%20Nien%20A.jpg
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1108/CN%2020%20Thuong%20Nien%20nam%20A%201996%20SP.mp3
(Audio: Anh Tuấn)
Tin/Bài liên quan:
Chúa nhật 20 Thường niên A (http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20110812/12038)