PDA

View Full Version : Đức Mẹ Hồn Xác lên TrờiKDao
14-08-2011, 10:42 AM
Nhân ngày vọng Mẹ lên Trời, xin dâng lên Mẹ và giói thiệu với con cái Mẹ 1 bài ca nho nhỏ

KDao :118:

http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=4083&d=1313293086