PDA

View Full Version : Hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Tê-rê-satoitochua21
19-08-2011, 01:18 PM
Xin Đại gia đình TCVN cầu nguyện cho linh hồn Tê-rê-sa là chị của toitochua21 vừa qua đời do tai nạn giao thông.
Vào lúc 18h ngày 17/8, khi đi dạy về chị bị 2 thanh niên uống rượu, chạy xe buông tay tông phải làm chị chết tại chỗ, hiện chị chỉ mới có 28 tuổi.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tê-rê-sa mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

giusephamtrandinh
19-08-2011, 01:37 PM
http://www.vnnconnect.com/images/vong%20hoal%20an%20%28chia%20buon%29.jpg
Chúng con vậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tê-rê-sa được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen.

augustino.nghia
19-08-2011, 02:38 PM
Lạy Chúa, xin thương cứu độ linh hồn Têrêsa và cho linh hồn bạn trẻ này được hưởng phúc trường sinh bên ngai vinh hiển Chúa. Amen

hongbinh
19-08-2011, 02:42 PM
Giê-su Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.
Giê-su Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.
Giê-su Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.

Maria_khanhhoa
19-08-2011, 02:43 PM
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nỗi buồn và sự mất mát to lớn này của GD Thiện Huyền nhé!
Lạy Chúa ! đấng đầy lòng trắc ẩn, xin Ngài dẫn đưa linh hồn Teresa vào hưởng hạnh phúc với Chúa trên Thiên Đàng, nơi mà Ngài đã dành cho những linh hồn trung tín với Chúa. Amen

mary phuongthuy
19-08-2011, 02:47 PM
Chúng con vậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tê-rê-sa được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen.http://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_07.gif

quangvu1605
19-08-2011, 02:57 PM
http://www.vnnconnect.com/images/vong%20hoal%20an%20%28chia%20buon%29.jpg
Chúng con vậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tê-rê-sa được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen.
Xin Chia buồn cùng gia đình toitochua

1hatcat
19-08-2011, 03:11 PM
lậy chúa con mến yêu Ngài, xin vì tình yêu của con và Ngài mà thương cứu rỗi linh hồn chị te-re-sa
xin chúa nâng đỡ linh hồn chị

myfatherisjesu
19-08-2011, 03:14 PM
Xin Chúa Thương đón nhận linh hồn Tê-rê-sa vào nước Người!

TuyetNgaNguyenThuy
19-08-2011, 03:53 PM
Xin chia buồn cùng ToitoChúa và toàn thể gia đình

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng _ Xin Ngài an ủi ,xoa dịu mọi nỗi đau thương mất mát trong tang quyến


http://2.bp.blogspot.com/-ivGpIEDgsr8/TkNGr6vJMII/AAAAAAAAAcc/5fCNPcFabYU/s1600/11.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-ivGpIEDgsr8/TkNGr6vJMII/AAAAAAAAAcc/5fCNPcFabYU/s1600/11.jpg)

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân từ cho linh hồn Tê Rê Sa được lên chốn nghỉ ngơi .Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen !

Angelus
19-08-2011, 03:56 PM
Xin chia buồn cùng gia đình của ToiToChua21.
Cầu nguyện cho linh hồn Theresé được vào hưởng nhan thánh Chúa!

chiennho
19-08-2011, 06:07 PM
chúng con cậy vì danh cúa nhân từ , xin đưa linh hồn teresa về chốn nghỉ ngơi . hằng xem thấy mặt đức chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng .amen

ocean_moonlight
19-08-2011, 06:49 PM
Xin Chúa thương xoá bỏ mọi tội lỗi mà cho linh hồn Teresa được hưởng vinh phúc Nước Hằng Sống.

duoc1706
19-08-2011, 09:35 PM
Lạy Thiên Chúa nhân từ, cậy vì công nghiệp Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa thương tha thứ cho các thiếu sót của chị Têrêsa đã phạm phải khi còn sống và cho chị sớm được về hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Cũng xin Chúa tha thứ cho hai thanh niên đã gây ra cái chết cho chị Têrêsa; xin Chúa tha thứ cho chị như chị đã tha thứ cho hai người ấy.
Lạy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh Nữ Têrêsa, xin cầu bầu cho linh hồn chị Têrêsa mới qua đời. Amen.

Damsan
19-08-2011, 09:38 PM
Xin cho linh hồn Terêsa được nghỉ yên muôn đời
Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hôn Têrêxa

nick_my_test
19-08-2011, 09:46 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tê-rê-sa mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Amen

batrinh
19-08-2011, 09:53 PM
Giê-su Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.
Giê-su Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.
Giê-su Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tê-rê-sa mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Amen

Yến Châu
19-08-2011, 09:59 PM
Giê-su Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.
Giê-su Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.
Giê-su Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGKZzG67ABB0my3OZbx97H6m-h8DfKaPuLYxuv8Xu8_tiFImb9

dieubui
20-08-2011, 02:01 AM
Lạy Chúa, Linh hồn Teresa vừa lìa bỏ cuộc đời này mà về với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương Linh Hồn Teresa, xin xóa tội cho Teresa theo lượng từ bi, lân tuất vô bờ của Chúa. Và xin Chúa ban ơn nâng đỡ, ủi an tang quyến của Teresa.
Giesu Maria Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi Linh Hồn Teresa:77:
Giesu Maria Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi Linh Hồn Teresa:77:
Giesu Maria Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi Linh Hồn Teresa:77:

sactim_1989
20-08-2011, 09:56 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.

bananaks
21-08-2011, 07:23 AM
Chúng con vậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tê-rê-sa được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen.

silk_flower109
21-08-2011, 09:10 AM
Xin Chúa dẫn đưa linh hồn Terexa sớm thoát khỏi lửa luyện ngục. Xin cất đi nỗi đâu thương lớn này đến gia đình chị.

T-T-T
21-08-2011, 11:29 AM
Chúng con vậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tê-rê-sa được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen.

josehoang_bk
21-08-2011, 12:28 PM
Chúng con vậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tê-rê-sa được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen.


Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Terexa.