PDA

View Full Version : Giáo Xứ Hiển Linh Dòng Tên Mở Khóa Giáo Lý Dự Tòng Và Hôn Nhân MớiHoanchinh
21-08-2011, 04:09 PM
http://dongten.net/wp-content/uploads/2011/08/hl1.jpg (http://dongten.net/wp-content/uploads/2011/08/hl1.jpg)


GIÁO XỨ HIỂN LINH


MỞ KHÓA GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN MỚIGiáo xứ Hiển Linh sẽ tổ chức khóa giáo lý dự tòng mới, khai giảng lúc 19g30 thứ hai 15.8.2011. Lớp sẽ học vào các chiều tối thứ hai và thứ tư hàng tuần, từ 18g30-20g30 và kéo dài trong 5 tháng. Các bạn nào muốn tham dự khóa học, xin ghi danh tại văn phòng mục vụ giáo xứ.Khóa giáo lý hôn nhân mới tại giáo xứ Hiển Linh sẽ khai giảng lúc 19g15 thứ bảy 01.10.2011. Lớp sẽ học từ 19g15 đến 21g15 các tối thứ bảy hàng tuần và kéo dài trong 5 tháng . Xin các bạn chuẩn bị lập gia đình đến ghi danh tham dự khóa học tại văn phòng mục vụ giáo xứ.


Giáo xứ Hiển Linh
http://dongten.net/archives/3932