PDA

View Full Version : Bức thư gửi Chúa...KaJin
25-08-2011, 07:55 PM
Kính gửi Chúa con!
Chúa ơi! Nay con mạo muội viết cho Người bức thư này - bức thư của người con hoang đàng - được viết bằng đức Tin, lòng Mến, sự Cậy Trông và...lòng ăn năn sám hối.
Sở dĩ con để anh em trên diễn đàng TCVN đọc thấy là vì con muốn mọi người làm chứng cho con, cùng hiệp ý, cùng cố gắng và xin mọi người cầu nguyện cho con.
Lạy Chúa, qua kinh nghiệm của kẻ tội lỗi con biết được rằng lòng Thương Xót của Chúa vượt trên mọi trường hợp và không hề có người nào trên thế gian này sánh bằng. Vì không ai yêu được như Chúa yêu, không ai tha thứ được như Chúa đã tha thứ. Con xin cúi đầu tạ lỗi cùng Chúa là Cha nhân từ, đã bao lần con ăn năn? Bao lần con thề hứa? Bao lần con hẹn ước và đến nơi tòa giải tội? Và...bao lần con lỡ hẹn??? Hãy bỏ qua cho con hết Chúa nhé! Nhiều lúc con quá ỷ lại vào lòng từ bi của Chúa mà không dốc lòng chừa tội. Có nhiều lúc con khóc vì những lỗi lầm của con, con biết Ngài luôn tha thứ cho con nhưng đến chính con cũng thấy mình không đáng tha thứ. Lạy Chúa, so với Chúa mọi tạo vật đều là hư không nhưng Chúa không nghĩ như vậy! Người nhìn chúng con bằng ánh mắt của tình yêu và Người chịu chết cho chúng con để chúng con biết rằng chúng con giá trị biết chừng nào. Con biết và Người biết rõ hơn con là con sẽ lại khiến Người phiền lòng, nhưng con không như trước nữa, con sẽ cố gắng nhiều hơn để làm vui lòng Người.
Vậy, Chúa của con ơi! Xin đừng để con tự hủy hoại mình trong tội lỗi nhưng cho con biết làm việc ích cho linh hồn. Xin cất tội lỗi ra khỏi con và ở cùng con. Xin nhấn chìm chúng con trong Máu Thánh Chúa đã đổ ra để chúng con được sạch tội và được cứu độ. Xin đốt cháy chúng con trong ngọn lửa của Thánh Thần để chúng con hăng say lòng yêu mến. Xin đè bẹp chúng con trong quyền năng Chúa để chúng con kính sợ Người. Xin ném những khó khăn gian khổ để chúng con được chết trong công nghiệp...Xin ôm ấp con trong Tình Chúa để Satan không làm hại được con. Amen.
Đứa con ngỗ nghịch của Người!
Peter!