PDA

View Full Version : Cầu cho Linh Hồn Maria ( Bà nội của Songbang)Damsan
31-08-2011, 10:08 PM
Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để tôi tớ Chúa là linh hồn Maria. được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được Đấng chăn chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng Vua muôn đời, để đáng được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh.

sactim_1989
31-08-2011, 10:18 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được sớm hưởng tôn nhan Chúa.

giusephamtrandinh
31-08-2011, 10:34 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


http://giaolybinhan.com/HinhAnh/BaiViet/aHung/HinhChua/ChuaDaSongLai.jpg

quangvu1605
31-08-2011, 10:55 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mắt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria

Xin Chia buồn cùng Chị SB và gia đình

duoc1706
31-08-2011, 11:02 PM
Lạy Chúa, cậy nhờ công nghiệp Máu Thánh Chúa Kitô, xin Chúa thương thứ tha và cho linh hồn Maria sớm được về cùng Chúa hưởng phúc muôn đời.
Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cầu bầu cho linh hồn Maria. Amen.

Thumai
31-08-2011, 11:15 PM
Lạy chúa, xin thứ tha mọi tội lỗi của Linh hồn Maria ở đời này và xin cho Linh hồn ấy sớm được chiêm ngưỡng nhan thánh chúa

dieubui
01-09-2011, 01:42 AM
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria.:77::77::77:
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria

LOVE IN THE TRUE
01-09-2011, 02:18 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mắt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria

Yến Châu
01-09-2011, 07:12 AM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria

batrinh
01-09-2011, 07:49 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mắt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen

myfatherisjesu
01-09-2011, 09:41 AM
"Ta là sự sống lại và là sự sống, ai sống mà tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống"
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria

http://i1230.photobucket.com/albums/ee489/josnvdat/184_310591x7mcg7oujv.gif

Rabouni
01-09-2011, 10:27 AM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria

huyencoi
01-09-2011, 12:59 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Maria