PDA

View Full Version : Xin Mọi Người Hiệp ý Cầu Nguyện cho Linh Hồn J.Bocean_moonlight
01-09-2011, 01:50 PM
Cậu của HC mới được chúa gọi về sáng nay.
Xin các bạn dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita, xin Chúa tha thứ, xoá bỏ những lỗi lầm và cho linh hồn Gioan Baotixita được vào hưởng hạnh phúc nước chúa.

Giêsu- Maria- Giuse- con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.
Giêsu- Maria- Giuse- con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.
Giêsu- Maria- Giuse- con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.

http://i1230.photobucket.com/albums/ee489/josnvdat/184_310591x7mcg7oujv.gif

Cảm ơn mọi người.

giusephamtrandinh
01-09-2011, 02:23 PM
Giêsu- Maria- Giuse- con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.
http://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/2011_04/chuaphucsinh.jpg

LOVE IN THE TRUE
01-09-2011, 03:48 PM
LẠY CHÚA!!! XIN THƯƠNG THA THỨ MỌI LỖI LẦM CỦA LINH HỒN GIOAN BAOTIXITA VÀ ĐƯA INH HỒN VỀ HƯỞNG TÔN NHAN CHÚA.

batrinh
01-09-2011, 05:41 PM
Giêsu- Maria- Giuse- con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.
Giêsu- Maria- Giuse- con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.
Giêsu- Maria- Giuse- con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.

myfatherisjesu
01-09-2011, 05:59 PM
"Ta là sự sống lại và là sự sống, ai sống mà tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống"
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.

http://i1230.photobucket.com/albums/ee489/josnvdat/184_310591x7mcg7oujv.gif

longtintuyetdoi
01-09-2011, 06:10 PM
Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn Gioan Baotixita mắc phải khi còn ở trên cõi đời này và đưa linh hồn này sớm đc gia nhập vào gia đình thiên quốc của Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.

augustino.nghia
01-09-2011, 06:37 PM
Giêsu- Maria- Giuse- con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.
Giêsu- Maria- Giuse- con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.
Giêsu- Maria- Giuse- con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.

quangvu1605
01-09-2011, 07:14 PM
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn JB được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen.

http://hoaxinhtuoi.com/media/images/Flower/Hoa%20chia%20buon/H-CB-2310.jpg

duoc1706
01-09-2011, 09:54 PM
Lạy Chúa, cậy vì công nghiệp Máu Thánh Con Chúa, xin thương tha thứ cho các yếu đuối mà linh hồn Gioan Baotixita mới qua đời đã trót vấp phạm khi còn sống và cho cậu Gioan được về cùng Chúa hưởng phúc muôn đời.
Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cầu bầu cho linh hồn Gioan Baotixita vừa ra khỏi đời này sớm được về cùng Chúa. Amen.

Rabouni
01-09-2011, 10:32 PM
Giêsu- Maria- Giuse- con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.
Giêsu- Maria- Giuse- con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.
Giêsu- Maria- Giuse- con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.

dieubui
02-09-2011, 12:44 AM
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Gioan Baotixita được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Gioan Baotixita. Cùng với các Thánh của Chúa đến muôn đời, vì Chúa là Đấng hay xót thương.:77::77::77:
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn JB
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn JB
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn JB

Thumai
02-09-2011, 12:53 AM
Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của Linh hồn JB đã phạm ở đời này và xin cho linh hồn JB sớm được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa.

silk_flower109
02-09-2011, 10:22 AM
xin thứ tha những lầm lỗi mà linh hồn JB trót sai phạm ở đời này mà đón nhận linh hồn JB về hưởng nhan thánh Chúa

Yến Châu
02-09-2011, 10:37 AM
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Gioan Baotixita được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Gioan Baotixita.Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn JB
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn JB
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn JB

sactim_1989
02-09-2011, 09:33 PM
Giêsu - Maria - Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.
Giêsu - Maria - Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.
Giêsu - Maria - Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Baotixita.

Angelus
02-09-2011, 09:35 PM
Chia buồn cùng Gia đình và cầu nguyện cho linh hồn JB.

Nganguyen
03-09-2011, 08:47 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh GioanBaotixita được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa sáng láng vui vui vẻ vô cùng .Amen

Nganguyen
04-09-2011, 10:13 PM
cảm tạ chúa vì hôm nay con cảm thấy vui vì lời cầu xin của con chúa đã nhận lời con , con vui sướng không biết nói sao cho hết những hồng ân chúa ban cho con . con xin cảm tạ chúa , muôn đời con cảm tạ chúa .Amen.