PDA

View Full Version : Khóa huấn luyện - Bồi dưỡng Giáo Lý viênVinam
30-08-2011, 11:24 PM
Khai mạc khóa huấn luyện - bồi dưỡng Giáo lý viên
tại Giáo Xứ Tân HòaGiáo Xứ Tân Hòa(BMT) hôm nay (30/8) đã khai giảng khóa huấn luyện & bồi dưỡng Giáo Lý viên ngắn ngày cho 80 GLV thuộc Giáo Xứ Tân Hòa và Giáo Xứ mẹ Vinh Hòa.
Đúng 7g45 các học viên tập trung tại hội trường Tân Hòa. Lễ khai mạc đã diễn ra trong bầu không khí sinh động, vui tươi.

Giảng viên của khóa là Cha Huy Hoàng và Thầy Nguyễn Đức Huy dòng Don Bosco Đà lạt, là những chuyên viên về sinh hoạt giới trẻ đã được Cha quản xứ mời về giúp các bạn trẻ trong 2 ngày 30&31/8.
Trong giờ khai mạc, Cha quản xứ và Đại diện BTV/Hội đồng Giáo Xứ Tân Hòa đã cám ơn các giảng viên đồng thời chúc các học viên có những giờ học bổ ích và thu gặt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Các học viên rất phấn khởi hào hứng được tham dự khóa huấn luyện đặc biệt do các vị giảng huấn chuyên nghiệp như thế này. Buổi học đầu tiên đã được khởi động bằng những động tác sôi nổi thân thiện qua bài đồng diễn Hello ! Hello!


Nội dung khóa huấn luuyện:Bài 1: Mục vụ giới trẻ qua 4 chiều kích
Bài 2: Múa Vũ
Bài 3: Linh Đạo Giáo Lý viên
Bài 4: Cách viết chương trình sân khấu - Diễn nguyện
Bài 5: Kỹ năng sinh hoạt
Bài 6: Phương pháp giáo dục giới trẻ
Bài 7: Kỹ năng tập hát
Bài 8: Nội dung huấn giáo
Bài 9: Phương pháp viết kịch
Bài 10: Đúc kết với chương trình học viên thực hiện


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/GLVhuanluyen2011/01.JPG
Ô. phó Chủ tịch HĐGX đọc lời chào mừng

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/GLVhuanluyen2011/02.JPG
Cha quản Xứ Khai mạc Khóa huấn luyện

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/GLVhuanluyen2011/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/GLVhuanluyen2011/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/GLVhuanluyen2011/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/GLVhuanluyen2011/06.JPG
Cha giảng viên : Huy Hoàng

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/GLVhuanluyen2011/07.JPG
Thầy giảng viên : Nguyễn Đức Huy


Ảnh: Long Vương

MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY (https://picasaweb.google.com/114551573237851685383/HuanLuyenGLVTanHoa?authkey=Gv1sRgCIWXp-G-xu35qAE)

--->MỜI XEM http://gpbanmethuot.vn (http://gpbanmethuot.vn/content/khai-m%E1%BA%A1c-kh%C3%B3a-hu%E1%BA%A5n-luy%E1%BB%87n-b%E1%BB%93i-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-gi%C3%A1o-l%C3%BD-vi%C3%AAn-t%E1%BA%A1i-gi%C3%A1o-x%E1%BB%A9-t%C3%A2n-h%C3%B2a)