PDA

View Full Version : Chi Ngành Ấu Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể GX Thổ Hoàng Và cuộc hành trình tìm về thời thơ ấu của Chúa Giê Suhongbinh
04-09-2011, 04:08 PM
Chi Ngành Ấu Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể GX Thổ Hoàng
Và cuộc hành trình tìm về thời thơ ấu của Chúa Giê Su

Sáng hôm nay Chúa nhật XXIII thường niên A, sau thánh lể 2 dành riêng cho thiếu nhi, khoảng 2oo em Ấu nhi của đoàn Thiếu nhi thánh Thể GX Thổ Hoàng bắt đầu cuộc hành trình dã ngoại theo kế hoạch hàng năm, nhằm mục đích cho các em làm quen với thiên nhiên, trau dồi thêm kỹ năng sống với bạn bè, với anh em, với tập thể.

Cuộc dã ngoại năm nay các em được hướng dẫn đi theo hành trình cuộc đời thơ ấu của Chúa Giê Su, để qua cuộc hành trình nầy các em ghi nhớ các mốc quan trọng cuộc đời thơ ấu của Chúa Giê Su qua chương trình chơi mà học.

sau đây là một số hình ảnh


http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14357.jpg
Nhận mật thư


http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14358.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14359.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14360.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14361.jpg

Giê Su Maria Giu Se trên đường trốn sang Ai Cập

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14362.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14363.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14366.jpg
Đoàn voi sắt chở các em về điểm tập kết cách nhà thờ 15 Km

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14369.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14370.jpg

nhà cộng đồng Bon Daksak, dùng làm điểm đến Ai Cập

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14372.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14373.jpg

Cầu nguyện chờ ngày trở về quê quán

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14375.jpg
dĩ nhiên phải vượt qua bão tố cuộc đời

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14376.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14377.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14378.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14379.jpg

ăn đắng uống cay

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14380.jpg

Thời gian đâu có đợi

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14381.jpg

hongbinh
04-09-2011, 08:58 PM
Tiếp hình ảnh


http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4234.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0944.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0949.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0978.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0979.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_1004.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_1012.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_1013.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_1014.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_1016.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4187.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4192.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4193.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4201.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4203.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4205.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4206.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4207.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4209.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4210.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4211.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4217.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4221.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4230.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4232.jpg

hongbinh
05-09-2011, 06:41 AM
Tiếp hình ảnhhttp://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4239.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4242.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4244.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4245.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4248.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4249.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4253.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4255.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4260.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4261.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4262.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4263.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4264.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4267.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4275.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4278.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4279.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4280.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4283.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4287.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4290.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4293.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4294.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4302.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_4310.jpg

hoanggianguyen
20-09-2011, 08:18 PM
nhớ quá ngày nào còn đi sinh hoạt