PDA

View Full Version : Giáo xứ Thổ Hoàng_chương trình vui trung thuhongbinh
10-09-2011, 08:41 PM
Giáo xứ Thổ Hoàng_chương trình vui trung thu

Vẫn như mọi năm, chương trình vui trung thu cho các em thiếu nhi đã được cha quản xứ lên chương trình rất cụ thể:

1. nhảy lân theo từng Giáo họ: Phê-rô Tự, Phao Lô trở lại, Maria, Giu Se Thợ.

2.Đúng 19 giờ 30 tối Chúa Nhật XXIV quanh năm xe hoa của các Giáo họ sẽ phải đồng loạt tiến về nhà thờ tham dự Thánh Lễ trung thu,( Thánh lễ mừng trước để ngày thứ hai Giáo dân có thể về Giáo phận tham dự Thánh Lễ tiếp đón Đức sứ ThầnTòa Thánh), Sau Thánh Lễ sẽ rước đèn trung thu trên toàn Giáo xứ, cuối cùng sẽ phát quà trung thu theo Giáo Họ

Đêm nay, đêm 10 tháng 9 nhằm ngày 13, các Giáo họ đã đồng loạt phát xuất nhảy lân, chỉ tiếc trăng không được sáng lắm bởi mưa Cao nguyên, nhưng không vì vậy mà làm giảm bớt niềm hưng phấn của các em thiếu nhi.


http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14382.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14383.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14384.jpg

Lân Giáo Họ Phê Rô Tự chúc mùng cha xứ

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14385.jpg
Bắt đầu xuất phát
http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14387.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14389.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14388.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14390.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/SDC14391.jpg

hongbinh
11-09-2011, 09:02 PM
Sắc màu đêm vui Trung Thu tại Giáo Xứ Thổ Hoàng

Trời mưa nặng hạt nhưng các Giáo họ cùng với các em thiếu nhi vẫn rộn ràng theo đoàn xe hoa tập trung về nhà thờ tham dự Thánh Lễ, và sau đây là một số hình ảnh đêm trung thu.http://cC3.upanh.com/27.779.35056012.XBk0/sdc14395.jpg

http://cC8.upanh.com/27.779.35056017.99z0/sdc14396.jpg

http://cC3.upanh.com/27.779.35056022.pEx0/sdc14397.jpg

http://cC7.upanh.com/27.779.35056026.KXu0/sdc14399.jpg

http://cC1.upanh.com/27.779.35056030.EhO0/sdc14400.jpg

http://cC5.upanh.com/27.779.35056034.c6P0/sdc14401.jpg

http://cC8.upanh.com/27.779.35056037.oSX0/sdc14402.jpg

http://cC1.upanh.com/27.779.35056040.p7u0/sdc14404.jpg

http://cC4.upanh.com/27.779.35056043.FRp0/sdc14405.jpg

http://cC5.upanh.com/27.779.35056044.6th0/sdc14407.jpg

http://cC6.upanh.com/27.779.35056045.fsx0/sdc14408.jpg

http://cC7.upanh.com/27.779.35056046.a7g0/sdc14410.jpg

http://cC9.upanh.com/27.779.35056048.7P60/sdc14412.jpg

http://cC0.upanh.com/27.779.35056049.BIT0/sdc14424.jpg

http://cC1.upanh.com/27.779.35056050.CP30/sdc14425.jpg

http://cC2.upanh.com/27.779.35056051.Ujg0/sdc14426.jpg

http://cC1.upanh.com/27.779.35056070.TK0/sdc14427.jpg

http://cC3.upanh.com/27.779.35056072.Blr0/sdc14428.jpg

http://cC9.upanh.com/27.779.35056078.zws0/sdc14429.jpg

http://cC0.upanh.com/27.779.35056079.kjQ0/sdc14430.jpg

http://cC1.upanh.com/27.779.35056080.rqq0/sdc14431.jpg

http://cC2.upanh.com/27.779.35056081.xwd0/sdc14432.jpg

http://cC3.upanh.com/27.779.35056082.ZOW0/sdc14433.jpg

http://cC5.upanh.com/27.779.35056084.m5u0/sdc14434.jpg

http://cC6.upanh.com/27.779.35056085.6fi0/sdc14436.jpg

hongbinh
11-09-2011, 09:13 PM
( tiếp)


http://cC7.upanh.com/27.779.35056086.Qo40/sdc14437.jpg

http://cC8.upanh.com/27.779.35056087.SuC0/sdc14438.jpg

http://cC9.upanh.com/27.779.35056088.FFP0/sdc14439.jpg

http://cC0.upanh.com/27.779.35056089.fCN0/sdc14440.jpg

http://cC2.upanh.com/27.779.35056091.F8s0/sdc14441.jpg

http://cC3.upanh.com/27.779.35056092.13F0/sdc14442.jpg

http://cC4.upanh.com/27.779.35056093.C300/sdc14443.jpg

http://cC5.upanh.com/27.779.35056094.qQ00/sdc14444.jpg

http://cC3.upanh.com/27.779.35056012.XBk0/sdc14395.jpg

http://cC0.upanh.com/27.779.35056089.fCN0/sdc14440.jpg

http://cC2.upanh.com/27.779.35056091.F8s0/sdc14441.jpg