PDA

View Full Version : Lan manAngelus
11-09-2011, 08:49 PM
Trung thu, mưa lích rích...
Đi lễ Chúa nhật, nghe bài đọc Tin Mừng về sự tha thứ.
Chợt chạnh lòng!

Lang thang trên mạng, mạng ta cả mạng tây, cùng mạng ba rọi, đọc được tùm lum. Lòng mình cũng xám xịt như mớ thông tin ngồn ngộn.

Quan tâm đến những vấn đề cho nhân sinh, cho thần quyền, tâm tình ngổn ngang.

Thời nào cũng có những khó khăn, thôi ta tự nhủ lòng, cứ bác ái và thẳng đường phía trước. Trong mớ bòng bong mà người đời gọi là "dột từ nóc dột xuống", tìm ánh le lói hy vọng nơi những tha nhân khó khăn hơn mình.

Chỉ lan man tự sự, chẳng rõ ràng chữ nghĩa, chẳng minh bạch nội dung. Mong ai lỡ đọc thì tha thứ cho mình.

Ý tại ngôn ngoại!

Chúc Anh Chị Em nhiều sức khỏe và trí lực.