PDA

View Full Version : Chúa nhật 25 Thường niên năm A (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
17-09-2011, 08:22 AM
Chúa nhật 25 Thường niên năm A
T6, 16/09/2011 - 16:01 by thaycuong
Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/1_0.JPG
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/38/1109/49%20CN%2025%20Thuong%20Nien%2099%20DB.mp3
Chúa nhật 25 Thường niên năm A (http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/38/1109/49%20CN%2025%20Thuong%20Nien%2099%20DB.mp3)
(Audio : Anh Tuấn)
Tin/Bài liên quan:
Chúa nhật 25 Thường niên A (http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20110916/12613)