PDA

View Full Version : Chữ "nhẫn"NVN
10-08-2008, 10:01 AM
Chữ “nhẫn”

Hãy “nhẫn nhịn” vì…

…vì như thế thì bạn sẽ giúp chính bạn và những người khác không phải lo vì những việc mình đã làm.
…vì đó nguyên lý căn bản để đoàn kết với nhau.
…vì đó là điều duy nhất giúp bạn tồn tại trong thế giới này.
…vì đây là đức tính bạn nên có.
…vì đó là một khía cạnh khác của chữ “khiêm nhường”.

Hãy “nhẫn nại” vì…
…vì nếu không như thế thì bạn sẽ chẳng làm được việc.
…vì thế giới này cần những người nhẫn nại trong công việc, chứ không cần những kẻ giỏi giang, nông nổi nhất thời.
…vì mọi người, mọi vật, mọi nguyên lý, mọi định nghĩa, mọi thành tựu,… đều đặt trên “nhẫn nại”.
…vì đó là vũ khí tối tân giúp bạn khi bạn bắt đầu bước vào công việc.
…vì như thế bạn sẽ được người khác yêu quý và tận dụng bạn vào những công việc lớn lao.

Hãy yêu chữ “nhẫn” vì…
…vì nó gồm những điều nói trên, mặt khác nó sẽ giúp ích cho chính bản thân bạn và cộng đồng.
…vì thiết tưởng, “nhẫn” là điều liên kết chặt chẽ nhất cho những đôi hôn phối.
…vì thiết tưởng, “nhẫn” là mấu chốt cho tình cảm của con người.
…vì nhờ “nhẫn” mà ta có thể yêu đồng loại.

Nhưng xin đừng “nhẫn tâm” vì…
…vì bạn là con người mà con người thì có trái tim yêu thương mọi người.
…vì bạn không đáng phải thế.
…vì không bao giờ có ai có thể tồn tại một cách hiển nhiên trên đời này nếu như họ là con người của sự nhẫn tâm.
…vì bạn được sinh ra là để được sống, sống để yêu thương mọi người; chứ không phải là để nhẫn tâm lẫn nhau.
…vì nếu bạn nhẫn tâm thì bạn cũng chẳng khác gì loài cầm thú không có suy nghĩ, luôn làm việc theo bản năng; mà bản năng con người không phải là nhẫn tâm.
…và vì lương tâm chân chính của bạn không cho phép bạn làm điều đó.

(Nguồn: altarboymancoi.high-forums.com)