PDA

View Full Version : không cười không lấy tiền!!!hii hiiigioantam
10-08-2008, 02:21 PM
Chuyện kể rằng!
Vào những ngày chiến tranh nổ ra ở Việt Nam
Có một bà mẹ chạy đến gặp Cha xứ. Vừa đi Bà vừa khóc, khóc nức nở, khóc như không còn cơ hội nào để khóc nữa. Đứng trước mặt Cha xứ vẫn khóc và khóc.
- Cha xứ hỏi: Bà nín đi và nói cho cha biết chuyện gì đang xảy ra nào?
sau một hồi thì Bà mẹ cũng giảm khóc và thút thít thưa với Cha xứ rằng:
- Thưa Cha con chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nhưng nó vừa mới nhận được giấy gọi nhập ngũ.
Sau một lúc bối rối Cha Xứ cũng nghĩ ra được những lời an ủi Bà mẹ kia rằng:
- Mới chỉ có giấy Báo thôi thì việc gì bà phải khóc:
Mới có giấy báo thì còn phải đi khám tuyển nghĩa vụ nữa. khi đi khám thì có hai trường hợp xảy ra.
TH1: có thể nó không đủ sức khỏe để nhập ngũ thì nó lại được về với bà vậy thì việc gì mà phải khóc.
TH2: Còn nếu trúng tuyển thì có hai trường hợp xảy ra.
TH1: có thể quân số đủ rồi thì người ta cũng không gọi thêm nữa thế thì nó lại được về với bà việc gì mà phải khóc.
TH2: Nó sẽ phải nhập ngũ và ra trận thì có hai Trường hợp xảy ra.
TH1: Nó ra trận nhưng nó được làm anh nuôi thì nó không phải cầm súng chiến đấu, trái lại nó còn kiếm chác dành dụm được tiền để gửi về cho bà và xong nghĩa vụ nó lại về với bà thì việc gì mà phải khóc.
TH2: nó sẽ phải cầm súng ra trận để chiến đấu thì và nếu không may nó hy sinh thì có hai trường hợp xảy ra.
TH1: nó chết và được lên thiên đàng hưởng phúc với Chúa. thế thì tốt quá bà việc gì mà phải khóc.
TH2: là nó xuống hoảng nguc thì....cho nó chết cha nó đi cho rồi. Loại con cái hư hốt sống tội lỗi ấy việc gì bà phải khóc