PDA

View Full Version : Sa Mạc Hồn ConMinh Tuong
23-12-2010, 04:08 AM
Sa Mạc Hồn Con
(Version 2008)
Nhạc và Lời: Ngọc Khánh

Demo: Thanh Thủy
http://www.youtube.com/watch?v=bYCUvdcxPr4

Hát trực tuyến
http://www.youtube.com/watch?v=Oq6qPFMRZcg