PDA

View Full Version : "Đêm Hội Trăng Rằm" gx Thuận Phátc0p3d4ng1u
30-09-2011, 07:46 PM
Tiết mục múa "Made in Indian" của các em TN ngành Chiên con
http://www.youtube.com/watch?v=fknn4Ww8GNc
Tiết mục nhảy "Floor Filler" của các em TN ngành Ấu
http://www.youtube.com/watch?v=QMWtBAPooyA
Tiết mục kịch "Câu chuyện cây táo" của HT-TN ngành Thiếu
http://www.youtube.com/watch?v=-mgzqgBipSs
Tiết mục nhảy "Kiss Kiss" của TN ngành Nghĩa sĩ
http://www.youtube.com/watch?v=kA0_yx-5AK8
Tiết mục kịch "Sự tích múa lân đêm Trăng Rằm" của TN ngành Nghĩa sĩ
http://www.youtube.com/watch?v=s-KDOTX-BJo
http://www.youtube.com/watch?v=mjYeQPOgG10
Tiết mục múa "Về quê cũ" của các em TN ngành Chiên con
http://www.youtube.com/watch?v=_W4XkU_L_p4
Tiết mục múa "Trống cơm" của HT ngành Chiên con-Thiếu
http://www.youtube.com/watch?v=8X4lyJkRWAM
Tiết mục kịch "Tấm Cám thời hiện đại" của HT-TN ngành Thiếu
http://www.youtube.com/watch?v=58QTy_bmkzE
Tiết mục nhảy hiện đại "I am the best" của TN ngành Nghĩa
http://www.youtube.com/watch?v=3QQIbB0aAHA
Tiết mục múa "Ánh trăng tình bạn" của các chị HT
http://www.youtube.com/watch?v=f6-1K_1gKCg
Tiết mục nhảy "Gee" của các anh HT
http://www.youtube.com/watch?v=bil3PAwFujw


------------------------------The end--------------------------------------