PDA

View Full Version : Album Mừng Chúa Giáng Sinh - 2011 - (Ns. Trùng Dương)trungduongpiano
07-10-2011, 10:01 AM
http://thanhcavietnam.us/QCMP/MDNCVol.3-MungChuaGiangSinh/MDNCVol.3-MungChuaGiangSinh1.jpg
http://thanhcavietnam.us/QCMP/MDNCVol.3-MungChuaGiangSinh/MDNCVol.3-MungChuaGiangSinh2.jpg

Nghe toàn bộ Album:
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Album,1213

Nguồn: Ns. Trùng Dương gửi tặng TCVN
CD Có bán tại các nhà sách công giáo tại TP HCM và Nhà thờ lớn Hà Nội