PDA

View Full Version : GX. Thổ Hoàng - Các em Rước Lễ lần đầulộc vừng đỏ
09-10-2011, 09:52 AM
GX. Thổ Hoàng - Các em Rước Lễ lần đầuHôm nay ngày 9/10/2011. Chúa Nhật XXVIII Thường niên. Giáo xứ Thổ Hoàng hân hoan vui mừng vì có 61 em, lần đầu tiên được tham dự bàn Tiệc Thánh.
Thánh lễ long trọng được cha quản xứ Đa Minh Phạm Sỹ Hiện và cha quê hương FX. Nguyễn Thành Tâm cùng dâng lúc 7g30.

Dưới đây là một số hình ảnh.


http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0907.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0909.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0911.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0913.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0914.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0916.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0923.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0924.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0917.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0918.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0920.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0921.jpg

lộc vừng đỏ
09-10-2011, 09:59 AM
THÊM HÌNH ẢNH


http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0925.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0927.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0930.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0931.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0932.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0933.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0934.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0935.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0936.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0937.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0938.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0939.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0940.jpg

hongbinh
09-10-2011, 10:38 AM
( thêm chút chút hình ảnh)

Trời Cao nguyên gần 2 tuần mưa dầm dề, cả bầu trời xám xịt thiếu ánh nắng mặt trời, thật đúng là trời buồn ảnh có sáng hơn bao giờ....http://nd0.upanh.com/b2.s2.d2/3fdaf2c496273d032ba94a1e1b80a2dd_36278170.sdc14631.jpg

http://nd4.upanh.com/b3.s18.d2/3ddfb43af14cb98a72209fee23e55be7_36278174.sdc14632.jpg

http://nd0.upanh.com/b1.s1.d1/f671d87952971468976ac9da1cc1ddca_36278180.sdc14638.jpg

http://nd4.upanh.com/b4.s9.d4/92b0bfb8890269e7ecac47e49cc84ac5_36278184.sdc14639.jpg
chuẩn bị các nghi thức cho các em 8 giờ sáng ngày hôm qua
http://nd0.upanh.com/b2.s18.d2/52d67ed07329dc5bee5995352c8ed261_36278190.sdc14641.jpg

http://nd3.upanh.com/b5.s20.d1/4a00c89be22f7373493e872b2f3f6b75_36278193.sdc14642.jpg

http://nd7.upanh.com/b5.s13.d2/a6d0f7dfb74bbdc92a49a310473b4439_36278197.sdc14643.jpg

http://nd9.upanh.com/b5.s7.d1/a710a872154512597c8e9006a0c11d78_36278199.sdc14644.jpg

http://nd3.upanh.com/b3.s16.d2/230cc5ef8c632ef815daeed17d7682dd_36278203.sdc14645.jpg

http://nd3.upanh.com/b2.s8.d1/aad013451661df04cc3210a5ad264082_36278213.sdc14646.jpg

http://nd9.upanh.com/b1.s9.d1/799879b87df47dc9da358752a6cc1755_36278219.sdc14647.jpg

http://nd4.upanh.com/b3.s10.d4/44581b3d2e90115c157095356d14e81f_36278224.sdc14648.jpg

http://nd3.upanh.com/b2.s15.d2/1a96ac8a659a85ce1a9a60b95489937e_36278303.sdc14649.jpg

http://nd3.upanh.com/b3.s8.d4/41a196ce8459d5ca526fb3cb89ca2cd7_36278313.sdc14650.jpg

http://nd7.upanh.com/b1.s13.d4/83b924ec959669b153cafea2cdf83fd7_36278317.sdc14651.jpg

http://nd0.upanh.com/b5.s1.d2/7c2469cf2c03cec135b429110b633f8a_36278320.sdc14652.jpg

http://nd0.upanh.com/b1.s2.d1/b1078f3d8727f8508d0bc2958b5ec448_36278330.sdc14653.jpg

http://nd6.upanh.com/b3.s6.d1/fc028820f6377303e319475c581ea226_36278336.sdc14654.jpg

http://nd9.upanh.com/b6.s10.d4/a8233a13cd22323df185f62fda2b7db4_36278339.sdc14655.jpg

hongbinh
09-10-2011, 03:14 PM
Mời nghe các em thiếu nhi hát công đồng trong Kinh nguyện Thánh Thể

1.
http://www.youtube.com/watch?v=s1tIjUUXcK8

2.
http://www.youtube.com/watch?v=wfyqY5dLgWY

3.
http://www.youtube.com/watch?v=WKc5c-MSPyE