PDA

View Full Version : Giáo xứ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì, Tổng GPTP HCM...đòi đất!!!xoicucnong
13-08-2008, 03:39 PM
Lại thêm 1 vụ đòi đất nữa, chình phủ sẽ nhức đầu đây!!! http://i286.photobucket.com/albums/ll82/vncssr035/tanphu1.jpg
http://i286.photobucket.com/albums/ll82/vncssr035/tanphu2.jpg
http://i286.photobucket.com/albums/ll82/vncssr035/tanphu3.jpg