PDA

View Full Version : Thánh Giuse nói...?con chien ngoan dao
14-08-2008, 07:21 AM
Đố các bạn:
Trong Kinh Thánh có chỗ nào nhắc đến: "Thánh Giuse nói" không? :102:

Nguyên Xuân
14-08-2008, 07:35 AM
Mình không nhớ

con chien ngoan dao
14-08-2008, 11:04 AM
coú ai bít khoong???????????

littlewave
14-08-2008, 11:21 AM
không, theo lit nhớ thì trong KT thánh Giuse không nói lời nào. :1:

giusehien
14-08-2008, 11:51 AM
Xin trả lời là trong Kinh Thánh, Ông Thánh Giuse không nói một lời nào hết. Ngài đã thi hành những lệnh truyền của Thiên thần khi nói với Ông trong giấc mộng và ông đã làm theo... Chứ không trả lời một từ nào hay câu nào hết.....:icon1::read::42::102:

con chien ngoan dao
14-08-2008, 03:45 PM
Như vậy là Thánh Giuse nói: "Chẳng nói câu nào hết, mà chỉ có thi hành Thánh ý thôi". Chúng ta cũng vậy? Từ lời nói đến hành động cách xa nhau lắm!
Hãy học theo Thánh Giuse "nói" bằng hành động thi hành Thánh ý Thiên Chúa!

emmanuel_2512
26-08-2008, 12:18 PM
:106:Tưởng gì...Xĩu

khanghy
26-08-2008, 05:00 PM
Đố các bạn:
Trong Kinh Thánh có chỗ nào nhắc đến: "Thánh Giuse nói" không? :102:Trông một cuộc họp bỏ phiếu để biết được Thánh nào TO nhất. Sau cuộc họp, nhân viên kiểm soát phiếu, một điều kỳ lạ đã sảy ra. Giuse Ông ấy không được 1 phiếu nào hết...
Bọn nhà Báo và phống viên phổng vấn hỏi Ông tại sao không được một phiếu nào ca.
Ngài trả lời: Bỡi trong lịch sữ kinh thánh không có chổ nào nói đến tôi, tôi chỉ nằm mơ thôi.
Ông âm thầm lặng lẽ đi ra ngoài với danh hiệu "GIUSE NGƯỜI CÔNG CHÍNH"

thuphap
13-09-2008, 08:06 PM
Như vậy là Thánh Giuse nói: "Chẳng nói câu nào hết, mà chỉ có thi hành Thánh ý thôi". Chúng ta cũng vậy? Từ lời nói đến hành động cách xa nhau lắm!
Hãy học theo Thánh Giuse "nói" bằng hành động thi hành Thánh ý Thiên Chúa!
đúng thế nếu không có hành động là ..không được...đúng khong ạ?