PDA

View Full Version : Giáo xứ An Sơn, E2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơtamtyts
20-10-2011, 07:17 PM
http://gplongxuyen.com/kchcgsvt/khuvuc2/e22ascx.jpg

Lm. Giuse Đinh Công Oánh

http://gplongxuyen.com/vinhthanh/hinh/nt_tuso/e2_anson.jpg
GIÁO XỨ AN SƠN

1. Địa chỉ:

Giáo xứ An Sơn , Kênh E2 , Xã Thạnh Lợi , Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.
Hộp Thơ 04 , Huyện Thoại Sơn . Tỉnh An Giang.

ĐT: 076.2246.709 - 076.3879.510 .
Mail : chaoanh@gmail.com

* Số tu sĩ phục vụ trong giáo xứ:

2. Số giáo dân:

Khoảng 1.600 người (số chính xác là 1.557 gd)
- Số dân (lương & giáo trong khu vực giáo xứ): Toàn tòng công giáo.

3. Lịch sử hình thành :

* Năm 1956, quí Cha đưa giáo dân tới định cư tại kênh E và chia thành ba xứ. Cha Đaminh Nguyễn Hưng Phong giáo xứ Truyền Tin. Cha Giuse Nguyễn Phi Hùng giáo xứ Thánh Gia. Cha Antôn Dương Hữu Soạn giáo xứ Thánh Mẫu.

* Năm 1964, xứ Thánh Gia bị giải tán. Kênh E còn lại hai giáo xứ. Riêng giáo xứ Thánh Mẫu được đổi tên thành giáo Xứ An Sơn.

* Trải qua thời gian, giáo xứ bắt đầu phát triển, xây dựng các cơ sở như: nhà thờ, trường học, trạm y tế; hình thành các hội đoàn và những sinh hoạt mục vụ. Đời sống người giáo dân cũng dần dần được cải thiện với những ngành nghề: làm ruộng, làm chiếu, chăn nuôi, đổi chó, bán tép…

* Giáo xứ có hai nhà thờ: Nhà thờ Vô Nhiễm được xây dựng kiên cố vào năm 1972 và nhà thờ thánh Giuse được xây dựng vào năm 1974. Cả hai nhà thờ đều được bảo trì và tu sửa hàng năm vì tình trạng xuống cấp.

4. Các linh mục coi sóc:

* 1956-1964: Cha Giuse Nguyễn Phi Hùng (Nhà thờ Thánh Gia).

* 1956-1960: Cha Antôn Dương Hữu Soạn (Nhà thờ Thánh Mẫu).

* 1960-1968: Cha Giuse Hoàng Đức.

* 1968-1975: Cha Sebastianô Đỗ Đức Phổ.

* 1975-1979: Cha Giuse Vũ Đức Hước.

* 1979-2008: Cha Phanxicô Xaviê Hoàng Đình Mai.

* 2008 - nay : Cha Giuse Đinh Công Oánh.

* Các cha phó phụ trách nhà thờ Thánh Giuse:

- Cha Phêrô Bùi Duy Tân (1989-2002)

- Cha Đaminh Đặng Văn Trung (2002-2008).

- Cha Toma Nguyễn Văn Thảo ( Hiện Nay )

5. Những đặc điểm:

* Chú trọng những công tác xã hội, đem lại lợi ích chung như: cầu, đường, điện nước và các tiện nghi khác.

* Có hội Bác Ái phụ trách giúp đỡ những người già cả, neo đơn và túng thiếu, cũng như giúp đỡ những phương tiện mai táng.

* Tổ chức quĩ tương trợ khi có người qua đời.

* Tổ chức giáo lý từ lớp 1 đến lớp 12, tương đương với trình độ văn hóa.

* Khuyến khích ơn gọi, thúc đẩy việc học hành, tổ chức ngày sinh viên tu sĩ. Hiện nay có khoảng 50 em thuộc các dòng tu khác nhau.

* Trước năm 1975, giáo xứ có một trạm y tế, hai trường mẫu giáo, một trường tiểu học và một trường trung học đệ nhất cấp. Thế nhưng sau năm 1975, những cơ sở này đều được cho nhà nước mượn. Tuy nhiên, giáo xứ vẫn yểm trợ những sinh hoạt của nhà trường.

Đây là hình ảnh các cha đã giúp giáo xứ An Sơn Kênh E2 & hình ảnh nhà thờ từ khi thành lập cho đến hiện nay

http://ns6.upanh.com/b6.s30.d1/72cfe3258286c21f0cceda8ec2cad81d_50826346.xuan11.jpg (http://www.upanh.com/xuan_1-1_upanh/v/dvybbi1y2wz.htm)

http://ne8.upanh.com/b3.s12.d4/c24ca60fe8e86a9c00c2a3d0bf15c944_36805548.nhathoansonnew1.jpg

votanphat_bg
23-11-2011, 10:37 PM
nha tho cung dep lam ,,con cam on chua ,cho con thay dao chua o khap moi noi ,,