PDA

View Full Version : Cách Upload phim lên YoutubeAugustineTuanBao
21-10-2011, 07:58 PM
http://www.youtube.com/watch?v=tgTAkQa5ng

http://www.youtube.com/watch?v=cZYl1af2Lww

thanhhuy456
25-01-2012, 12:12 AM
Để chia sẽ các đoạn phim, VCD, DVD các bộ phim Công Giáo thì mình nghĩ:
- Upload lên Youtube cho mọi người xem trực tiếp. (Cũng có thể download luôn).
- Chia sẻ qua Torrent cho mọi người download. Nên dùng tracker trong nước. (Vì các trang chia sẻ hiện nay đang náo loạn và có nguy cơ đóng cửa như Megaupload vì đạo luật SOPA gì đó, nên mình không chắc là dùng được.)