PDA

View Full Version : tim ho bai hat trong dem ruoc kieu thanh theketi
16-08-2008, 07:04 AM
trong đêm rước kiệu thánh thể ở đại hội la vang 28 lúc 8 giờ tối
mình có nghe rất nhiều bài hát hay được phát ở đó
hình như là một bài có câu: "Nói với con... "
quên hết rùi chẳng gì hét ...mong giúp đỡ thank nhìu

DonRac
16-08-2008, 07:12 AM
Bài viết của bạn phạm mấy lỗi:

- Gõ tiếng Việt không dấu
- Bạn không nói địa điểm Nhà Thờ Giáo xứ nào? Ai mà biết?
Diễn đàn này Thành viên khắp nơi trên Thế giới mà!

DonRac chuyển vào box chờ post để bạn sửa lại rồi mới đưa vào box "Tìm kiếm"

keti
16-08-2008, 08:53 AM
trong đêm rước kiệu thánh thể ở đại hội la vang 28 lúc 8 giờ tối
mình có nghe rất nhiều bài hát hay được phát ở đó
hình như là một bài có câu: "Nói với con... "
quên hết rùi chẳng gì hét ...mong giúp đỡ thank nhìu

DonRac
20-08-2008, 08:34 PM
Bạn xem Album chính thức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 28 xem sao:

http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=3232