PDA

View Full Version : Bài giảng "Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời" - 2004vũng_nước
04-11-2011, 09:38 AM
Bài giảng "Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời" - 2004
T4, 02/11/2011 - 06:22 by toanbong
[VIDEO] Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/image.php3_.jpg
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/LE_CNTNvaLE_TRONG/LE_CAC_THANH.mp3

(Audio: Anh Tuấn)