PDA

View Full Version : Một số hình ảnh ngày hành hương kính các Thánh Tử Đạo Hải Dương ngày 06-11-2011MatTheu Dang Dinh Quyet
08-11-2011, 10:42 AM
http://cC6.upanh.com/upload/27/5/H_112222398507112011.jpg
http://nf2.upanh.com/b1.s13.d5/71c231e46d5d768be8c406c420a5294e_37679942.1117738376507112011.jpg
http://nf0.upanh.com/b6.s17.d1/f55c4c5dbe500ec7546d1721e7bfc526_37679960.1137814167307112011.jpg
http://nf3.upanh.com/b2.s12.d2/50516f0a1023e7bf22fff18030309af4_37679963.1138789945007112011.jpg
http://nf6.upanh.com/b1.s18.d2/db46bd7700c461952ff219e6239d0f10_37679966.1136563836207112011.jpg
http://nf8.upanh.com/b1.s13.d2/5d31a1ed620284affa6337dbcbd47824_37679968.1111386546207112011.jpg
http://nf5.upanh.com/b4.s16.d2/6ac01958dce458f8aecbd62b4cbe9a63_37679975.1140463236707112011.jpg
http://nf0.upanh.com/b4.s4.d4/34f0c5831537a6517e9f91affed2f502_37679980.1140559701407112011.jpg
http://nf6.upanh.com/b6.s17.d1/d7befd8477f7d891a4bd083877f4ef10_37679986.1150332318807112011.jpg
http://nf3.upanh.com/b1.s7.d2/151eb9ee2c357b9f9b9d5465d3d4dfd1_37679993.1152102075307112011.jpg
http://nf7.upanh.com/b1.s3.d3/7ca026c41be6670f20786de6aabd54ee_37679997.1160001051207112011.jpg
http://cC0.upanh.com/upload/27/5/Q_1161217990607112011.jpg
http://nf6.upanh.com/b2.s12.d1/3684dff38f4c2a7d55b417bdd0732aa8_37680016.1166011544807112011.jpg
http://nf8.upanh.com/b6.s12.d1/f2fbde2f1fb7270af0c5660756821fa7_37680018.1168011332507112011.jpg
http://nf4.upanh.com/b3.s1.d2/b4b98d4b57fa130737a5814310aa2047_37680024.1169035342507112011.jpg
http://nf0.upanh.com/b3.s4.d2/497d705c76ca869272fb92bdae8e0b5d_37680030.1173083150307112011.jpg
http://cC6.upanh.com/upload/27/5/C_1175082938007112011.jpg
http://cC7.upanh.com/upload/27/5/eli_1176481676307112011.jpg
http://nf5.upanh.com/b6.s19.d2/29db6b58eeaf92cea16ba3aec89bd9cb_37680075.1194438953607112011.jpg
http://nf3.upanh.com/b6.s11.d3/5b3141d356f895126aa921d06d42a564_37680083.11106582376807112011.jpg
http://nf9.upanh.com/b4.s15.d2/20831adf614d2de3f2e6e6d92615ebde_37680089.11102163550907112011.jpg
http://nf3.upanh.com/b4.s3.d4/7a1cbb430dd1ccae7b48e85a8aadbcc0_37680093.11100534781407112011.jpg
http://nf5.upanh.com/b3.s8.d4/b0a276fdbeb7a192522ce88a465630dd_37680095.11111327698607112011.jpg

duoc1706
08-11-2011, 10:09 PM
http://farm5.static.flickr.com/4045/4460734857_6848edc684.jpg
Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương, còn vị đứng giữa là ai vậy ACE?

Jbdunghoang
12-11-2011, 08:33 PM
Thánh tổ phụ Đa Minh- đấng sáng lập dòng Anh em thuyết giáo . Tất cả 4 thánh tử đạo Hải Dương đều thuộc dòng Đa Minh ( OP)