PDA

View Full Version : Đi Tìm Chân Thiện Mỹ (file PPS)giusehien
17-08-2008, 11:18 AM
Đi Tìm Chân Thiện Mỹ

Thơ: B.S Nguyễn Thị Thanh
Nhạc: Lê Hà
Slideshow: NT Maria Goretti Võ Thị Sương.

Download: Đi Tìm Chân Thiện Mỹ (http://thanhcavietnam.us/file/storage/907suong-ditim.rar)