PDA

View Full Version : [Thư ngỏ] chương trình Noel 2011 - Nhóm SVBC Miền Namdinhductung
13-11-2011, 12:37 AM
https://lh5.googleusercontent.com/-_PtFbDO9YY0/ThRIcc7DGWI/AAAAAAAABho/itV1AOZYz-U/s128/2.jpgNHÓM SINH VIÊN BÙI CHU – MIỀN NAM https://lh6.googleusercontent.com/-zW9gz94rNPY/ThRIcyUWqeI/AAAAAAAABhs/buWhDo15ZxU/s128/1.jpg

Thư Ngỏ


http://nf5.upanh.com/b1.s17.d1/296fa97ba7bc5ee79073e07bb8ef8c74_37897975.thungo1.jpg (http://www.upanh.com/upanh_thu_ngo_1/v/2nx42q9xbih.htm)

http://nf0.upanh.com/b5.s17.d2/9a2dde504b2763d4a8c934c31ca11325_37898590.thungo2.jpg (http://www.upanh.com/upanh_thu_ngo_2/v/1nx61q2haaz.htm)

augustino.nghia
13-11-2011, 02:28 PM
... Hình như là dòng Sa-lê-diêng (Salésiens) Don Bosco chứ nhỉ...?