PDA

View Full Version : Gx Tân Hòa: Sơ kết học kỳ 1, năm học giáo lý 2011 - 2012.giusephamtrandinh
20-11-2011, 10:20 AM
Gx Tân Hòa: Đoàn Thiếu niên sơ kết học kỳ 1,
năm học giáo lý 2011 - 2012.


Sáng Chúa nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2011. Đoàn thiếu niên giáo xứ Tân Hòa, đã tổ chức lễ sơ kết học kỳ năm học 2011. Kết thúc một học kỳ, các em đã phấn đấu để có được những thành tích học tập thật tốt. Cũng là để chào mừng và thể hiện lòng biết ơn đến các anh chị giáo lý viên, nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo.
Để quả học tập của các lớp như sau:

Tổng số tất cả các lớp: 1212 em.
Các em được có kết quả học tập xuất sắc và có phần thưởng là: 62 em.
Các em có kết quả học tập giỏi, khá và trung bình là: 848 em.

Lớp Sơ Cấp 1:
Tổng số: 120 em.
Khá, giỏi, trung bình: 40 em.

Lớp Sơ Cấp 2:
Tổng số: 120 em.

Lớp Căn Bản 1:
Tổng số: 117 em.
Khá, giỏi, trung bình: 84 em.

Lớp Căn Bản 3:
Tổng số: 123 em.
Khá, giỏi, trung bình: 104 em.

Lớp Thêm Sức:
Tổng số:118 em.
Khá, giỏi, trung bình: 111 em.

Lớp Kinh Thánh 1:
Tổng số: 116 em.
Khá, giỏi, trung bình: 111 em.

Lớp Kinh Thánh 2:
Tổng số: 86 em.
Khá, giỏi, trung bình: 78 em.

Lớp Kinh Thánh 3:
Tổng số: 84 em.
Khá, giỏi, trung bình: 71 em.

Lớp Vào Đời 1:
Tổng số: 67 em.
Khá, giỏi, trung bình: 48 em.

Đoàn Thiếu niên giáo xứ đã tặng những phần thưởng cho các em xuất sắc để khuyến khích các em tiếp tục cố gắng học tập tốt hơn.
Kết thúc lễ sơ kết, các em đã hát lên bài ca để chúc mừng các anh chị giáo lý viên nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo.http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/DSC_0133.jpg
http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/DSC_0134.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/DSC_0135.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/DSC_0138.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/DSC_0139.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/DSC_0141.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/DSC_0143.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/DSC_0144.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/DSC_0145.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/DSC_0146.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/DSC_0147.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/DSC_0149.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/DSC_0150.jpg