PDA

View Full Version : Lễ Chúa Kitô Vua - Chúa nhật 34 TN Avũng_nước
21-11-2011, 12:20 AM
Lễ Chúa Kitô Vua Thường niên năm A
T5, 17/11/2011 - 10:10 by vannam
Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201111/Chua%20Kito%20Vua.jpg
Lễ Chúa Kitô Vua - Chúa nhật 34 TN A
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201111/58%20CN%2034%20Thuong%20Nien%2096%20SP.mp3

(Audio: Anh Tuấn)
Tin/Bài liên quan:
Lễ Chúa Kitô Vua Thường niên năm A (http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20111120/13456)