PDA

View Full Version : Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Giuse – Ông Ngoại người thân chúng tôijosbuituan
03-12-2011, 08:59 AM
Sáng hôm nay Chúa đã thương gọi linh hồn Giuse trở về với Ngài. Trong tâm tình nguyện xin cầu mong anh chị em thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Khi còn đang sống ở trần thế ông là người nhiệt tình tron ơn gọi của mình.

Với những việc làm đầy ý nghĩa và thiên liêng đó, xin Chúa hãy trả công bội hậu cho linh hồn Giuse.

“…Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù ngục và được Chúa thương dẫn về nước Ngài…”

batrinh
03-12-2011, 09:04 AM
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIU SE
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIU SE
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIU SE

myfatherisjesu
03-12-2011, 09:13 AM
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIU SE
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIU SE
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIU SE

Núi
03-12-2011, 09:44 AM
GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIU SE.
GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIU SE.
GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIU SE.

dieubui
04-12-2011, 02:42 AM
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse mới qua đời được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Cùng với Mẹ Maria, và các Thần thánh của Chúa đến muôn đời. Vì Chúa là đấng hay xót thương. :77::77:

duoc1706
04-12-2011, 06:36 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse mới qua đời được sớm lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

GiuseHoangHai
04-12-2011, 06:42 AM
Lạy Chúa xin cho linh hồn Giuse được vào hưởng nhan Thánh Chúa


:77:

dominico_dung
04-12-2011, 07:02 AM
LỜI ĐƠN SƠ - Ý VỮNG TIN
XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON
AMEN!
:77::77::77:

T-T-T
04-12-2011, 11:16 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

quangvu1605
04-12-2011, 03:55 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, Cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen

nguyenhuong
04-12-2011, 07:02 PM
Xin Chúa thương và đón nhận linh hồn Giu-se vào nước Chúa.

ysave xuanhoai
04-12-2011, 07:07 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse mới qua đời được sớm lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

M.M_Nhi
04-12-2011, 07:25 PM
Vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi...