PDA

View Full Version : Microsoft Readerhungdung
21-08-2008, 08:29 PM
Microsoft Reader


Microsoft Reader với kỹ thuật mới phát minh ClearType™ đã thể hiện được loại sách điện tử gần giống như sách in trên giấy. Microsoft Reader E-Books dùng kỹ thuật lay-out sách thông thường làm thành, giống hệt như sách in trên giấy, gây cảm giác cho người đọc như đọc sách in vậy. Người đọc thấy chữ rất rõ ràng, có thể ghi notes, hightlight mầu trên bản văn và đọc đến đâu máy ghi nhớ tới đó không cần phải đánh dấu như sách in trên giấy.


http://www.inethouse.info/files/104707_portable_microsoft_reader_v2.1.1.jpg


Microsoft Reader E-Book không giống như bản văn đọc trên các trang web dưới dạng chữ HTML hay giống dạng PDF. Người đọc có thể thay đổi kích thước của chữ để thích hợp với thị giác. Và điều hay nhất là nhu liệu Microsoft Reader miễn phí, và có thể sử dụng trên các loại máy vi tính với hệ điều hành Windows 95/98/2000/NT desktop and laptop computers as well as Pocket PC handheld devices.

Nếu bạn đã cài một phiên bản cũ của Microsoft Reader installed, bạn hãy gỡ bỏ phiên bản cũ này bằng cách vào Add/Remove Programs trong Control Panel.
Microsoft Reader for phiên bản cho desktop và laptop hỗ trợ năm ngôn ngữ, hãy click vào các liên kết để download các bản tương ứng:


Microsoft Reader 2.1.1 ( English (http://download.microsoft.com/download/d/0/9/d099ad62-41d1-4e92-9935-67955a437460/MSReaderSetupUSA.exe)) - 3.58 MB
Microsoft Reader 2.1.1 ( French (http://www.microsoft.com/reader/fr/downloads/pc.mspx)) - 3.63 MB
Microsoft Reader 2.1.1 ( German (http://www.microsoft.com/reader/de/downloads/pc.mspx)) - 3.64 MB
Microsoft Reader 2.1.1 ( Italian (http://www.microsoft.com/reader/it/downloads/pc.mspx)) - 3.63 MB
Microsoft Reader 2.1.1 ( Spanish (http://www.microsoft.com/reader/es/downloads/pc.mspx)) - 3.64 MB