PDA

View Full Version : Niềm vui hôm nay (O come all yea faithful)HƯƠNGTRINH
13-12-2011, 05:23 AM
Thánh Ca Quốc Tề
Lời Việt: Vũ Thái Hòa


http://www.youtube.com/watch?v=2Z9W55CL-iYhttp://i75.photobucket.com/albums/i299/hoatuyenv/NiemVuiHomNay_Page_1b.png
http://i75.photobucket.com/albums/i299/hoatuyenv/NiemVuiHomNay_Page_2b.png

* Mời xem trang nhà của Nhạc sĩ, Họa sĩ Vũ Thái Hòa :
http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com/(http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com/)