PDA

View Full Version : Giáo Xứ Bến Dinh chuẩn bị mùng Chúa Giáng Sinh 2011lyhung
14-12-2011, 07:27 PM
Giáo Xứ Bến Dinh chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh 2011


Chuẩn bị mừng đón Chúa Giáng Sinh 2011,Giáo Xứ Bến Dinh nằm trên địa bàn Ấp Tân Dinh_Xã Tân Hòa_Huyện Thanh Bình_Tỉnh Đồng Tháp_Việt Nam. Thuộc Giáo Hạt Cù Lao Tây_Giáo Phận Mỹ Tho.

Năm nay Cộng Đoàn dân Chúa trong Giáo Xứ Bến Dinh rất vui khi mùa Giáng Sinh sắp về,nhà nhà đều chuẩn bị tắp nặp, rộn ràng với bầu không khí vui tươi và thân mặt của Bà con trong Giáo Xứ vùng Nông Thôn và Hẻo Lánh của Tỉnh Đồng Tháp. Vừa chuẩn bị trong nhà của mình, nhưng mọi người cũng không quên cùng nhau chuẩn bị và làm lại Ngôi Thánh Đường, Một ngôi nhà chung của cả Cộng Đoàn Dân Chúa trong Giáo Xứ. Từ người Già,Thanh Thiếu Niên đến Trẻ Thơ. Mọi người đều đoàn kết với công việc chung rất hân say, làm đẹp lại Ngôi Thánh Đường để cùng chung hợp lại dọn sạch Tâm Hồn, mừng Chúa Đến đem Bình An cho Mọi Người và Mọi Nhà.

Sau đây là vài hình ảnh mấy ngày qua của mọi người làm việc và trang trí lại ngôi thánh đường Thánh Gia.
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182830546.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182830546.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182840242.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182840242.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182846204.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182846204.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182850547.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182850547.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182856729.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182856729.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182927.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182927.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1412201118299242.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1412201118299242.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182913423.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182913423.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182918460.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182918460.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182923280.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182923280.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182927536.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182927536.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182932191.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182932191.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182935319.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182935319.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182940120.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182940120.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182943492.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182943492.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182947633.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182947633.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1412201118295058.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1412201118295058.jpg)

(http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182954478.jpg)Tháp Chuông Giáo Xứ Bến Dinh

lyhung
14-12-2011, 07:28 PM
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182954478.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182954478.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182958327.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011182958327.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1412201118302695.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1412201118302695.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1412201118306861.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1412201118306861.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183010199.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183010199.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183013658.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183013658.jpg)

(http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183018819.jpg)Cây Thông Noel 2011 Giáo Xứ Bến Dinh


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183018819.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183018819.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183023976.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183023976.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183030126.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183030126.jpg)


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183034667.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183034667.jpg)Nguồn : GX Bến Dinh

Chúng Con sẽ cập nhật thêm hình ảnh hoạt động của Giáo Xứ Chúng con khi hoàn tất công việc chuẩn bị Noel năm nay. Thân


trích :trongnghiacoco =>http://longchuathuongxot.net

Dê Tiên Sinh
16-12-2011, 01:52 PM
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183013658.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/14122011183013658.jpg)

http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1412201118295058.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1412201118295058.jpg)


Giáo xứ bạn 2 tấm hình này đẹp thật,đúng là 1 giáo xứ lớn

lyhung
22-12-2011, 07:34 PM
Các em thiếu nhi thánh thể và các Anh em trong giáo xứ cùng nhau làm tận tới tối cho sớm hoàn thành công việc chuẩn bị với lòng hăng say không biết mệt mõi. dưới đây là những hình ảnh chuẩn bị áp chót để mừng Chúa Giáng Sinh 2011 tại Giáo Xứ chúng con.


http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot1.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot2.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot3.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot4.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot5.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot6.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot7.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot8.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot9.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot10.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot11.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot12.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot13.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot14.jpg


trích: trongnghiacoco => http://longchuathuongxot.net/
nguồn : Giáo xứ bến Dinh

lyhung
22-12-2011, 07:44 PM
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot15.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot16.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot17.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot18.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot19.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot20.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot21.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/apchot22.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/tn_DSC00114-1.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/tn_DSC00115-1.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/tn_DSC00106-1.jpg


Dưới đây là những hang đá của các em thiếu nhi thánh thể và vài GĐ trong Giáo Xứ

http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangda1.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangda2.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangda3.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangda4.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangda5.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangda6.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangda7.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangda8.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangda9.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangda10.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangda11.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangda12.jpg

lyhung
22-12-2011, 07:49 PM
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangdatapthelop.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangdatapthelop1.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangdatapthelop6.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangdatapthelop7.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangdatapthelop8.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangdatapthelop11.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/hangdatapthelop234.jpg

Jbdunghoang
22-12-2011, 08:41 PM
Chúc Cộng đoàn Giáo xứ Bến Dinh một mùa Giáng Sinh an lành và tràn đầy thánh ân của Chúa Hài Đồng

lyhung
23-12-2011, 10:41 AM
Thân Mời toàn thể ae trong thanhcavietnam,nếu noel có dịp đi ngang qua,xin mời các bạn ghé thăm giáo xứ của em 1 lần cho biết. Thân