PDA

View Full Version : BACTRACH Church (Giáo Xứ BÁC TRẠCH)bùi văn đức
20-12-2011, 08:20 PM
http://www.youtube.com/watch?v=xpoEx1qFNB8 mình xin giới thiệu nhà thờ bác trạch quê mình:118:http://www.youtube.com/watch?v=jO0POs3uzto&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=NjQfc4crkw4&feature=related