PDA

View Full Version : THÔNG BÁO: Các khóa Thánh kính & Thần học sẽ mở tại Sài Gòn đầu năm 2012chư dân
21-12-2011, 11:01 AM
THÔNG BÁO: Các khóa Thánh kính & Thần học sẽ mở tại Sài Gòn đầu năm 2012

18.12.2011 20:15

Đầu năm 2012, lầt lượt các lớp Thánh Kinh & Thần học sẽ được khai giáng tại nhiều địa điểm tại Sài Gòn, xin kính gửi đến quý độc giả bản thông báo về môn học, chương trình, địa điểm, thời gian... của các khóa học.


CÁC KHÓA THÁNH KINH
& THẦN HỌC SẼ MỞ VÀO ĐẦU NĂM 2012
[THEO THỨ TỰ NGÀY KHAI GIẢNG]

1. KHÓA LINH ĐẠO GIÁO DÂN THEO CÔNG ĐỒNG VATICAN II (I)
- Trong Chương Trình Thần Học Giáo Dân
- của Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh, Nhà Thờ Ba Chuông, Quận Phú Nhuận
- học các tối thứ 4, từ 19giờ00 đến 20giờ30, khai giảng tối 04/01/2012 và kéo dài 3 tháng (12 buổi học)
- ghi danh tại Văn Phòng Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh trong tháng 12.2011
2. KHÓA THÁNH PHAO-LÔ (XIII)
-Trong Chương Trình Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo (Phục Vụ) Muối Đất
- của Tu Viện Đắc Lộ, Dòng Tên (171 Lý Chính Thắng), Quận 3
- học các tối thứ 5, từ 19giờ00 đến 20giờ30, khai giảng tối 05/01/2012 và kéo dài 4 tháng rưỡi (18 buổi học)
- ghi danh tại lớp tối khai giảng 05/01/2012
3. KHÓA XUẤT HÀNH (X)
-Trong Chương Trình Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo (Phục Vụ) Muối Đất
- của Giáo Xứ Tân Phước, Hạt Phú Thọ, Quận Tân Bình
- học các tối thứ 6, từ 19giờ00 đến 20giờ30, khai giảng tối 03/02/2012 và kéo dài 4 tháng rưỡi (18 buổi học)
- ghi danh tại lớp tối khai giảng 03/02/2012
5. KHÓA TIN MỪNG GIO-AN (IV)
- Trong Chương Trình Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo (Phục Vụ) Muối Đất
- của Học Viện Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài-gòn, Quận 1
- học các tối thứ 2, từ 18giờ30 đến 20giờ20, khai giảng tối 06/02/2012 và kéo dài 3 tháng rưỡi (15 buổi học)
- ghi danh tại Phòng Học Vụ Trung Tâm Mục Vụ Tgp Sài-gòn từ giữa tháng 12.2011 đến giữa tháng 01.2012.
6. KHÓA LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG GIO-AN (I)
-Trong Chương Trình Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo (Phục Vụ) Muối Đất
- của Học Viện Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài-gòn, Quận 1
- học các sáng thứ 7, từ 08giờ15 đến 09giờ35, khai giảng sáng 11/02/2012 và kéo dài 3 tháng rưỡi (15 buổi học)
- ghi danh tại Phòng Học Vụ Trung Tâm Mục Vụ Tgp Sài-gòn, từ giữa tháng 12.2011 đến giữa tháng 01.2012.
7. KHÓA XUẤT HÀNH (XI)
-Trong Chương Trình Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo (Phục Vụ) Muối Đất
- của Giáo Xứ Lạng Sơn, Hạt Xóm Mới, Quận Gò Vấp
- học các tối thứ 3, từ 19giờ00 đến 20giờ30, khai giảng tối 12/03/2012 và kéo dài 4 tháng rưỡi (18 buổi học)
- ghi danh tại lớp tối khai giảng 12/03.2012
Ghi chú:
Các chữ số La mã (I), (IV), (VIII), (X), (XI) và (XIII) là ký hiệu các Khóa tính theo thời điểm mở Khóa từ trước tới giờ.


Sài-gòn ngày 30/11/2011
Giêrônimô Nguyễn Văn Nộilienhiepbetrenthuongcap.net