PDA

View Full Version : Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn:vũng_nước
27-12-2011, 04:13 AM
Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn: thánh lễ đêm Giáng Sinh
CN, 25/12/2011 - 09:55 by thaycuong
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201112/Duc%20Ba%20SG.jpg
http://tgpsaigon.net/sites/all/modules/filefield/icons/audio-x-generic.png1. Ca nhập lễ - Lời ngỏ đầu lễ
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/LE_CNTNvaLE_TRONG/NOEL_2011/1_NHAP_LE.mp3
http://tgpsaigon.net/sites/all/modules/filefield/icons/audio-x-generic.png2. Tin Mừng và giảng lễ
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/LE_CNTNvaLE_TRONG/NOEL_2011/2_TIN_MUNG.mp3
http://tgpsaigon.net/sites/all/modules/filefield/icons/audio-x-generic.png3. Ca hiệp lễ
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/LE_CNTNvaLE_TRONG/NOEL_2011/3_HIEP_LE.mp3

http://tgpsaigon.net/sites/all/modules/filefield/icons/audio-x-generic.png4. Tâm tình của vị Cha chung - cộng chúc mừng Giáng Sinh ĐHY
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/LE_CNTNvaLE_TRONG/NOEL_2011/4_TAM_TINH.mp3
(Audio: Anh Tuấn)