PDA

View Full Version : Lạy Thầy, Thầy Đi Đâu ( QuoVadis ) Thuyết Minh HD720anton.thuan
05-01-2012, 07:38 PM
Quo Vadis,tiếng Latinh , nghĩa là “Người đi đâu?”, nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa thánh Phêrô và chúa Giêsu trên đường Appian ở Rome. Khi đó Phero chạy trốn các cuộc bách hại của hoàng đế Nero và gặp chúa Giêsu trên đường đó, Phêrô hỏi : “Domine, quo vadis?” (Thưa Thầy,Thầy đi dâu ?). Chúa Giêsu trả lời : “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo” (Phúc Âm theo thánh Gioan 13:36). Phêrô hiểu rằng điều đó có ý nói mình cũng sẽ chết giống như Chúa. Cuối cùng Phêrô quyết định trở lại thành Rome và bị đóng đinh vào thập giá tại chân đồi Vatican, nơi ngày nay là nhà thờ thánh Phêrô.http://phimhdconggiao.com/wp-content/uploads/2012/01/MPW-33510-350x200.jpg


Phần 1: http://www.megaupload.com/?f=RAY3HRJ8
Phần 2: http://www.megaupload.com/?f=RPGXM635
Phần 3: http://www.megaupload.com/?f=HTLOLHNK

Các bạn có thể xem thêm các phim khác tại http://phimhdconggiao.com/

anton.thuan
09-01-2012, 08:10 PM
up tiếp phần 2 phim quo vadis

anton.thuan
14-01-2012, 06:18 PM
cập nhật phần 3 của phim quo vadis

anton.thuan
27-01-2012, 09:16 PM
Cập nhật link sao sự cố megaupload bị đóng cửa
Phần 1:
http://share.vnn.vn/dl.php/5459022
http://share.vnn.vn/dl.php/5459023
http://share.vnn.vn/dl.php/5459025
http://share.vnn.vn/dl.php/5459026
http://share.vnn.vn/dl.php/5459169
http://share.vnn.vn/dl.php/5459424
http://share.vnn.vn/dl.php/5459456
http://share.vnn.vn/dl.php/5459463
http://share.vnn.vn/dl.php/5459467
http://share.vnn.vn/dl.php/5459469
http://share.vnn.vn/dl.php/5459470
Phần 2:
http://share.vnn.vn/dl.php/5459472
http://share.vnn.vn/dl.php/5459473
http://share.vnn.vn/dl.php/5459655
http://share.vnn.vn/dl.php/5459838
http://share.vnn.vn/dl.php/5459859
http://share.vnn.vn/dl.php/5459878
http://share.vnn.vn/dl.php/5459919
http://share.vnn.vn/dl.php/5459927
http://share.vnn.vn/dl.php/5459930
http://share.vnn.vn/dl.php/5459933
http://share.vnn.vn/dl.php/5459934
http://share.vnn.vn/dl.php/5459471
Phần 3:
http://share.vnn.vn/dl.php/5459936
http://share.vnn.vn/dl.php/5459943
http://share.vnn.vn/dl.php/5459944
http://share.vnn.vn/dl.php/5459964
http://share.vnn.vn/dl.php/5459967
http://share.vnn.vn/dl.php/5459994
http://share.vnn.vn/dl.php/5459999
http://share.vnn.vn/dl.php/5460001
http://share.vnn.vn/dl.php/5460007
http://share.vnn.vn/dl.php/5460028

fan
04-08-2013, 06:15 AM
Link tèo hết rồi, kể cả trên phimhdconggiao. Anh chị nào đã download cho xin lại. Cám ơn nhiều!