PDA

View Full Version : Lời tự tình bên Thánh GiáRocky
28-08-2008, 07:08 PM
Lời tự tình bên Thánh giá

Gongôta đồi cao cao
Giêsu bao lần gục ngã đường thập giá,
Giêsu Ngài ở đó trên đồi cao
Ngài đã đi hết chặng đường gian nan,
Thân giập nát treo thánh giá
Tình yêu, ôi Tình yêu quá tuyệt vời.
Trên đồi cao Ngài ở đó,
Ôm trọn tấm thân nhân loại đọa đày...
Đầu gục xuống lúc chiều buông,
Mọi sự đã hoàn tất tuôn ân trời,
Cho nhân thế ơn cứu độ.
...
Hai ngàn năm nhân loại tội vẫn vương,
Giêsu vẫn ở đó trên đôi cao,
Treo tấm thân mang nặng tội đời,
Bao thù hận, bao dối gian, hờn căm...
Người gục ngã trên đường ra phố chợ,
Trẻ tan thây khi chưa được sinh ra...
Đôi tay Ngài vì ai, do ai cắt cụt mất...
Mất đôi tay yêu thương, đôi tay vỗ về...
Do ai vậy, phải chăng bởi bất công bạo tàn
Bời lòng người đanh ác đóng đinh Chúa ngày nào...
Hôm nay chưa thỏa, cắt luôn đôi tay Chúa...
Để dễ bề dùng tay mình cho mưu mô dã tâm...
Lợi cho mình dù bao người phải chết...
Từ trẻ thơ chưa sinh, đến cụ già chờ chết...
Giêsu, Ngài vẫn ở đó trên đồi cao trơ trọi...
Bạn ơi, bạn ơi... Ngài chờ mong cánh tay bạn giơ cao...
Cho Ngài mượn đối tay bạn đó...
Để cứu đời và ngăn chặn gian manh...
Ngăn chặn những bàn tay tội ác...
Cho Ngài nhé, đôi tay con hèn yếu,
Cho Ngài đây, đôi tay con nhát đảm, rụt rè...
Cho Ngài đấy, cho luôn không đòi lại,
Đôi tay con, tế lễ trên bàn thờ...
Tiếp tục hy tế thập giá chiều xưa,
hy tế cứu đời, và hy tế chuộc tội...
Đôi tay con, xoa dịu những tấm thân dập nát,
Do bệnh tật, do ích kỷ đảo điên,
Đôi tay con, cứu sống những tre thơ vô tội,
Được sinh ra làm người giữa nhân gian...
Đôi tay con, Ngài dùng gì cũng được...
Trao cho Ngài con an tâm, an lòng...
Dù có thể một lúc nào đó,
Đôi tay con sẽ cùng Ngài bị treo lên,
hoặc có thể bị cắt cụt hay băm nát...
Dù thế nào, đã trao Ngài con không đòi lại...
....
Cùng với Ngài xin được ở đó trên đồi cao,
Thân gục ngã nhưng hồn mãi vươn cao...
Mọi sự đã hoàn tất, Tình yêu chiến thắng...
Tình Trời Tự Hiến
vàTình người dâng hiến....


Mùa chay 2004

Xin chuyển bài về đúng box vừa được mở... cửa....

Angelus
02-11-2009, 09:39 PM
Thể thơ tự do hẻ anh... Giống văn phong Pháp wá!:8: