PDA

View Full Version : những câu nói lục tặcRocky
28-08-2008, 09:48 PM
Pham trù là gì ?

Phạm trù là tên Phạm bị Trù dập.

Điện là gì ?

Thưa : Điện là Điên Nặng.

Còn nhiều nữa...

Rocky
28-08-2008, 10:00 PM
Cha viết thư cho con :

Con gắng học hành, đừng uống rượu - uống bia, đừng đánh cờ- đánh bạc, đừng trai - gái.

Con hồi âm thư : thưa cha con luôn nghe lời cha dặn.

... nữa năm sau thấy con lò bò về, thân tàn, ma dại.

Mẹ xót, cha điên, gặn hỏi : sao về giờ này, mà sao bệ rạc thế?

Con thưa : con nghe lời bố dặn, thực hiện đúng 100% vậy mà, trường đuổi học con rồi.

Gặn hỏi, thế là sao?

"cha dặn : con đừng uống rượu mà uống bia; đừng đánh cờ mà đánh bạc; đừng trai mà gái" con làm i chang khuôn lời cha dặn mà.

Ông cha kêu trời : con ơi là con, trời ơi là trời... con con cái cái.

Bà mẹ chêm vào : con ông chứ con ai? không giống ông thì giống ai. Ở nhà cha phá, ra đường vô trường con phá đến tàn gia bại sản còn kêu trời nữa.