PDA

View Full Version : Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm B - năm 2000vũng_nước
10-01-2012, 01:09 PM
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm B - năm 2000
CN, 08/01/2012 - 18:49 by vannam
Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201201/Trevisani_baptism_christ.JPG
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201201/LE%20CHUA%20GIESU%20CHIU%20PHEP%20RUA%20-%202000%20DB.mp3
(Audio: Anh Tuấn)