PDA

View Full Version : Công an đàn áp tại GX Thái HàBMK
29-08-2008, 08:22 AM
Kính xin quý ACE cầu nguyện và hiệp thông với mọi người ở GX Thái Hà

http://chuacuuthe.com/kysu/9508th177.html
http://danchua.org/373.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=3211&cHash=322fc1ed9d (http://danchua.org/373.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3211&cHash=322fc1ed9d)

http://www.youtube.com/watch?v=6CltKiLs1io

Chúng ta ôn hòa, họ dùng bạo lực.

hoathuytinh
29-08-2008, 09:50 AM
Trong tình hiệp thông vời giáo xứ Thái Hà.....chúng ta hãy củng dâng lên Đức Mẹ lời cầu xin khẩn thiết .......xin Mẹ đoái thương đến chúng con.

DiaCoc
29-08-2008, 09:56 AM
MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/AveMaria/06.MeOiDoaiThuong_(HoangOanh).mp3