PDA

View Full Version : Vườn Hoa Xuân Nhâm Thìn Giáo Xứ Lạc Quang-Gp Tp Hổ Chí Minhnguyễn văn xuân
20-01-2012, 02:16 PM
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/1.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/2.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/3.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/4.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/5.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/6.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/7.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/8.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/9.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/10.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/11.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/12.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/13.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/14.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/16.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/17.jpg
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/VUON%20HOA%20XUAN%20GX%20LAC%20QUANG%202012/18.jpg

anton_nhatphuong
20-01-2012, 05:18 PM
CON XIN DƯỢC ĐÁP LẠI ĐÁP LẠI TÌNH YÊU

anton_nhatphuong
20-01-2012, 05:23 PM
LẠY CHÚA XIN THƯƠNG XÓT CON LÀ KẺ CÓ TỘI!!! XIN CÁC LINH MỤC, CÁC GIÁO MỤC VÀ TOÀN THỂ GIÁO DÂN CẦU NGUYÊN CHO TẤT CẢ CÁC LINH HỒN Ở NƠI LUYỆN NGỤC VỚI! HỌ ĐANG GÀO THÉT VÌ NHỮNG LỘI LẦM CỦA HỌ!!! CON BIẾT HỌ ĐAU ĐỚN LẮM, CON MUỐN CHÚA CHO ANH CHỊ EM Ở THẾ GIAN NÀY CÙNG ĐƯỢC VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA

anton_nhatphuong
20-01-2012, 05:24 PM
http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/kubinzzptzz/apps/photo/album/photo-detail/id/1253686085?from=ab

Bảo_†_Lâm
20-01-2012, 06:09 PM
Nhật Phương ơi! Cho chữ đứng yên được không, đăng bài mà như thế đọc nhức mắt lắm

VIET-NAM
20-01-2012, 07:58 PM
Một ý tưởng thật độc đáo, hình ảnh hang đá Chúa sinh ra được ghép vào khung cảnh mùa xuân, có thể ý tưởng này sẽ lan khắp các xứ bạn!