PDA

View Full Version : Tường trình của ĐGM Kontum về truyền giáohatbui.
20-01-2012, 07:27 PM
TƯỜNG TRÌNH CỦA ĐGM KONTUM VỀ TRUYỀN GIÁO


Toà Giám Mục Kontum

56 Trần Hưng Đạo – Kontum – abrahamvn@yahoo.ca

Số 41/VT/’09/Tgmkt

Bv Tâm Đức – Sài Gòn,
ngày 16 tháng 04 năm 2009Kính gửi: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn,

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Trọng kính Đức Cha Chủ Tịch,

Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chúng con vừa tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “Người thừa sai trên cánh đồng sứ vụ” từ ngày 23 đến ngày 25.03.2009, tại Trung Tâm Văn Hoá Đức Tin Công Giáo Sài Gòn. Thành phần được mời tham dự gồm có các linh mục trưởng ban Loan Báo Tin Mừng thuộc 26 Giáo phận, đại diện Hội Thừa Sai Việt Nam, đại diện các Dòng Tu cũng như một số anh chị em giáo dân đang phục vụ trên cánh đồng truyền giáo.

Nay chúng con xin trình lên Đức Cha Chủ Tịch và Quý Đức Cha kết quả làm việc với một số việc làm cụ thể theo 3 cấp sau đây:

1. CẤP GIA ĐÌNH, GIÁO XỨ:

1.1. Gia đình cầu nguyện:

Tha thiết tái lập truyền thống kinh nguyện trong các gia đình và cầu nguyện cho công việc truyền giáo. Đặc biệt mỗi gia đình trong xứ tự nguyện chọn cầu nguyện và “quan tâm” một gia đình lương dân.

Một số nơi trong nhiều Giáo phận đã thực hiện kinh tối gia đình rất thành công. Cứ vào 08g45 phút hoặc 09g00 tối, khi tiếng chuông nhà thờ xứ rung lên, các gia đình trong Giáo xứ ngưng mọi sinh hoạt để cùng nhau dành 15 hoặc 20 phút đọc kinh gia đình, có thêm phần Lời Chúa.

1.2. Phổ biến Lời Chúa:

Khuyến khích mọi gia đình học hỏi và sống Lời Chúa qua việc tham gia mua và phổ biến Lời Chúa theo chương trình “Người người Tân Ước, nhà nhà Kinh Thánh”.

1.3. Xứ đạo truyền giáo:

Mỗi xứ đạo thiết lập một Tiểu Ban Truyền Giáo, với sứ mạng vận động tất cả giáo xứ sống lệnh truyền giáo theo điều kiện cụ thể cho phép.

2. CẤP GIÁO PHẬN:

2.1. Củng cố UBLBTM:

Kiện toàn UBLBTM cấp giáo phận, đặc biệt có sự tham gia của giáo dân. Kêu gọi các đoàn thể CGTH tích cực tham gia công tác này. Kết hợp hài hòa với hoạt động của các UBBAXH-Caritas, UBVH, UBTT và UB Đào Tạo trong Giáo phận.

2.2. Thực hiện chương trình:

Tìm phương cách đẩy mạnh chương trình “Người người Tân Ước, nhà nhà Kinh Thánh”.

3. CẤP TOÀN QUỐC:

3.1. Để UBLBTM trực thuộc HĐGMVN có thể làm việc hữu hiệu, cần thiết lập Ban Thường Vụ gồm một số các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Các vị này cần được các Đấng Bản Quyền cũng như các Bề Trên liên hệ chấp thuận và cho phép cùng tạo điều kiện thuận lợi thi hành chức vụ được trao.

3.2. Tìm cách thực hiện chương trình: “Người người Tân Ước, nhà nhà Kinh Thánh”.

3.3. Tìm cách phối hợp chặt chẽ với các UB khác như UBTT, UBBAXH-Caritas, UBVH, UBĐT…

3.4. Quan tâm và giúp đỡ việc đào tạo giáo dân dấn thân tham gia trực tiếp vào công việc truyền giáo.

3.5. Nghiên cứu và cung cấp tài liệu truyền giáo…

Trọng kính Đức Cha Chủ Tịch cùng Quý Đức Cha,

Trên đây là một số việc anh chị em chúng con đúc kết sau 3 ngày làm việc. Có những việc ngắn hạn. Cũng có những việc dài hạn. Chúng con sẽ rà xét lại sau mỗi 6 tháng. Chúng con rất cần được Đức Cha Chủ Tịch và Quý Đức Cha chỉ giáo và khích lệ cùng nâng đỡ, đặc biệt chương trình “Người người Tân Ước, nhà nhà Kinh Thánh”.

Xin các Đấng bản quyền nâng đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các vị trưởng ban LBTM Giáo phận được hoàn thành thật tốt sứ mạng được trao phó.

Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Cha Chủ Tịch và Quý Đức Cha. Kính xin Đức Cha Chủ Tịch và Quý Đức Cha chúc lành cho việc làm của chúng con.

Trân trọng,

Micae Hoàng Đức Oanh

Giám Mục Giáo Phận Kontum.

Chủ tịch UBLBTM / HĐGMVN

TGM Kontum

Nguồn: hdgmvietnam.org